3. a 4. vlna EET je definitivně schválena

Řemeslníci, lékaři, zemědělci, kadeřnice a mnozí další. Pro ty všechny bude od příštího roku platit povinnost vést elektronickou evidenci tržeb. Vyplývá to z novely zákona o evidenci tržeb, kterou schválily obě komory Parlamentu. 3. a 4. vlna EET by tak měla nabýt účinnosti v květnu 2020. 

Obsah

3. a 4. vlna najednou

Oproti původním plánům a několika zdržením bude tzv. 3. a 4. vlna EET v příštím roce zavedena naráz v jedné vlně. Povinnost elektronické evidence tržeb tak nově začne platit pro celou řadu oborů najednou. Kterých podnikatelských činností se bude týkat?

V třetí vlně měly být zahrnuty následující obory:

 • zemědělství, lesnictví, rybářství,
 • těžba a dobývání,
 • zpracovatelský průmysl,
 • výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu,
 • zásobování vodou; činnosti související s odpady a sanacemi,
 • stavebnictví,
 • servis aut a motorek,
 • doprava a skladování,
 • informační a komunikační činnosti,
 • peněžnictví a pojišťovnictví,
 • činnost v oblasti nemovitostí,
 • profesní, vědecké a technické činnosti,
 • administrativní a podpůrné činnosti,
 • veřejná správa a obrana,
 • vzdělávání,
 • zdravotní a sociální péče,
 • kulturní, zábavní a rekreační činnosti,
 • ostatní činnosti,
 • činnosti domácností,
 • činnosti exteritoriálních organizací a orgánů.

Čtvrtá vlna EET je pak ještě rozsáhlejší. Patřily do ní:

 • úprava a spřádání textilních vláken a příze,
 • tkaní textilií,
 • konečná úprava textilií,
 • výroba ostatních textilií,
 • výroba kožešinových výrobků,
 • výroba pletených a háčkovaných oděvů,
 • činění a úprava usní,
 • zpracování a barvení kožešin,
 • výroba brašnářských, sedlářských a podobných výrobků,
 • výroba obuvi,
 • zpracování dřeva (mimo nábytek),
 • výroba pilařská a impregnace dřeva,
 • výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků.
 • výroba papíru a výrobků z papíru,
 • výroba buničiny, papíru a lepenky,
 • výroba výrobků z papíru a lepenky,
 • výroba mýdel a podobných výrobků,
 • výroba mýdla a detergentů,
 • výroba čisticích a lešticích prostředků,
 • výroba parfémů a toaletních přípravků,
 • výroba pryžových a plastových výrobků,
 • výroba ostatních nekovových minerálních výrobků,
 • výroba skla a skleněných výrobků,
 • výroba žáruvzdorných výrobků,
 • výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů,
 • výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků,
 • výroba cementu, vápna a sádry,
 • výroba betonových, cementových a sádrových výrobků,
 • řezání, tvarování a konečná úprava kamenů,
 • výroba brusiv a ostatních nekovových minerálních výrobků,
 • výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (kromě strojů a zařízení),
 • výroba konstrukčních kovových výrobků,
 • výroba radiátorů a kotlů k ústřednímu topení, kovových nádrží a zásobníků,
 • výroba parních kotlů,
 • výroba zbraní a střeliva,
 • kování, lisování, ražení, válcování a protlačování kovů,
 • prášková metalurgie,
 • povrchová úprava a zušlechťování kovů, obrábění,
 • výroba nožířských výrobků, nástrojů a železářských výrobků,
 • výroba ostatních kovodělných výrobků.
 • výroba kancelářského nábytku a zařízení obchodů,
 • výroba kuchyňského nábytku,
 • výroba matrací,
 • výroba ostatního nábytku,
 • výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků,
 • výroba hudebních nástrojů,
 • výroba sportovních potřeb,
 • výroba her a hraček,
 • výroba lékařských a dentálních nástrojů a potřeb,
 • další výroba,
 • opravy kovodělných výrobků, strojů a zařízení,
 • instalace průmyslových strojů a zařízení,
 • demolice a příprava staveniště,
 • elektroinstalační, instalatérské a ostatní stavebně instalační práce,
 • kompletační a dokončovací práce,
 • ostatní specializované stavební činnosti (pokrývačství aj.),
 • opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost,
 • praní a chemické čištění textilních a kožešinových výrobků,
 • kadeřnické, kosmetické a podobné činnosti,
 • pohřební a související činnosti,
 • činnosti pro osobní a fyzickou pohodu.

Nové povinnosti

Všichni podnikatelé ve zmíněných oborech budou od května příštího roku muset při každé platbě v hotovosti vystavit účtenku a tržbu zaevidovat v elektronickém systému. Na každé účtence musí být podle novely zákona opět uvedeno daňové identifikační číslo (DIČ). Výjimka ale platí pro podnikatele, kteří mají jako DIČ své rodné číslo. Ti ho na účtenkách uvádět nemusí.

Pro elektronickou evidenci tržeb budou podnikatelé potřebovat mobil, tablet či počítač, tiskárnu, specializovaný program na EET a stálé připojení k internetu. Za první rok užívání by se tak náklady podnikatelů na zavedení EET mohly pohybovat v řádech tisíců až desetitisíců korun.

Kompenzace od státu?

Vláda podnikatelům, kteří do nadcházející vlny spadají, nabízí kompenzaci v podobě jednorázové slevy na dani z příjmů fyzických osob ve výši 5 000 Kč. Kromě toho by mělo dojít ke snížení sazby DPH u některých výrobků a služeb, které poskytují podnikatelé spadající do uvedených oborů. Svým rozsahem ovšem zasáhnou jen zlomek z nich.

Druhá snížená sazba daně ve výši 10 % se navrhuje pro následující zboží a služby:

 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,
 • stravovací služby a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků
 • a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné),
 • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné),
 • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech,
 • služby mytí oken prováděné v domácnostech,
 • opravy obuvi a kožených výrobků,
 • opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,
 • opravy jízdních kol,
 • kadeřnické a holičské služby,
 • půjčování nebo nájem knih,
 • pitná voda dodávaná odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích,
 • knihy, e-knihy a audioknihy.

Ne všichni podnikatelé ale budou muset investovat do potřebných zařízení. Novela totiž přináší také možnost tzv. offline režimu, ovšem jen pro podnikatele splňující zákonem dané podmínky. Tímto offline režimem se budeme podrobněji zabývat v našem dalším článku.