7 nejčastějších chyb v žádostech o příspěvek z programu Antivirus

Omezila epidemie koronaviru podnikání vaši společnosti a vy byste si rádi zažádali o příspěvek z programu Antivirus? V takových případech je potřeba přesně dodržet zákonem daný postup, jinak vám Úřad práce žádost vrátí, nebo ji v tom horším případě rovnou zamítne. Podívejme se teď na nejčastější a největší chyby, kterých byste se měli při podávání žádosti vyvarovat.

Chyba č. 1: Nedodržujete správný postup

Zákon přesně stanovuje postup, kterým se při podávání žádosti a čerpání příspěvku musíte řídit. Nastaven je následovně:

  • V prvé řadě je potřeba vytvořit žádost a to pomocí online aplikace.
  • Správně vyplněnou žádost je následně třeba vygenerovat a spolu s dalšími předepsanými přílohami ji poslat na příslušný úřad práce – a to buďto datovou schránkou, nebo e-mailem.
  • Úřad práce žádost prověří a pokud bude v pořádku, uzavře s vámi dohodu o poskytování příspěvků z programu Antivirius.
  • Až poté, co je dohoda uzavřena i ze strany úřadu práce, je možné pomocí webové aplikace vyplnit vyúčtování náhrad mezd zaměstnanců, za které budete žádat o příspěvek.
  • Toto vyúčtování následně opět pošlete úřadu práce, který vše zkontroluje a poměří s evidencí v registru České správy sociálního zabezpečení a následně příspěvek vyplatí.

Pozor také na to, abyste vyúčtování úřadu práce poslali až poté, co vyplatíte mzdy a odvody zaměstnanců. Pokud byste jste to udělali ještě před tímto krokem, mohl by úřad práce poskytnout příspěvek před vaší úhradou zaměstnanců a správě sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovně. Následně byste museli příspěvek vrátit, ačkoli jinak podmínky splňujete.

Chyba č. 2: Nemáte vyplněné všechny údaje

Vždy dávejte pozor na to, abyste měli v žádosti vyplněné všechny údaje. Důležité je především správně vyplnit IČ vaší společnosti. Při vyplnění jejího názvu se může ve formuláři IČ automaticky vyplnit samo. Vždy raději zkontrolujte, že jde o správný údaj. Nezapomeňte také vyplnit číslo bankovního účtu. Bez něj nemůže úřad práce příspěvek na náhrady mzdy vyplatit.

Chyba č. 3: Neposkytli jste plnou moc

Žádost za vás může podat a administrovat jiná osoba (například účetní či daňový poradce). K tomu mu ale musíte udělit plnou moc. Ta je poté nedílnou součástí příloh, které musíte poslat spolu s žádostí.

Chyba č. 4: Nepřiložili jste všechny dokumenty

Kromě plné moci je potřeba k žádosti přiložit další povinné dokumenty. Jedním z nich je doklad o zřízení bankovního účtu. Úřad se tímto způsobem ujišťuje, že příspěvek vyplatí na účet, který skutečně patří vám. Tímto dokladem může být buďto smlouva o zřízení účtu u dané banky, nebo její potvrzení o vedení účtu. Spolu s žádostí, dokladem o zřízení bankovního účtu a popřípadě plnou mocí je potřeba zaslat také vygenerovanou dohodu, kterou uzavíráte s příslušným úřadem práce.

Chyba č. 5: Poslali jste pracovní verzi místo finální

Vždy si zkontrolujte, že úřadu posíláte skutečně finální verzi dokumentů. V aplikaci je potřeba dát pokyn “Dokončit a stáhnout PDF”. Až poté se vám vytvoří finální soubory žádosti a dohody. Tato finální verze je oproti pracovním opatřena identifikačními znaky a je v případě podpisu elektronickým podpisem nebo zasláním prostřednictvím datové schránky považována za originál.

Chyba č. 6: Přejmenovali jste vygenerované soubory

Soubory, které vám aplikace vygeneruje, nikdy neposílejte pod jinými názvy. Každý vygenerovaný název dokumentu je ojedinělý a slouží pro automatickou identifikaci vaší společnosti v systému.

Chyba č. 7: Nepřipojili jste elektronický podpis

Pokud se rozhodnete žádost neposílat přes datovou schránku, ale e-mailem, ujistěte se, že jste ho nezapomněli opatřit elektronickým podpisem. Bez něj ji pracovní úřad nepřijme.