Auto jako majetek společnosti. Vyplatí se vám, nebo ne?

Auto jako majetek společnosti

Podnikáte a chystáte se pořídit si nové auto? Zvažte, jestli se vám ho vyplatí zařadit přímo do majetku společnosti, nebo si ho koupit jako soukromá osoba a k podnikání ho využívat. V dnešním článku se podíváme na to, jaké možnosti jsou a podle čeho správnou variantu zvolit.

Obsah

Hlavní faktory pro zvážení

Na začátek si zkuste zodpovědět následující otázky:

 1. Podnikáte jako OSVČ, nebo máte vlastní společnost?
 2. Pokud podnikáte jako OSVČ, uplatňujete paušální výdaje?
 3. Jste plátci DPH?
 4. Kolik kilometrů autem za měsíc najedete?
 5. Budete auto využívat i k soukromým účelům?

Správné posouzení, jestli se vám vyplatí automobil do podnikání pořídit, závisí na kombinaci odpovědí na tyto otázky. Jak si ukážeme dále, není to až tolik jednoduché. Tak například, pokud jste OSVČ a uplatňujete paušální výdaje, nevyplatí se vám auto do svého podnikání “vložit”, protože si na něj neuplatníte odpisy. To stejné platí pro náklady na jeho užívání. Uvažovat nad pořízením auta do podnikání se vám tak skutečně vyplatí až ve chvíli, kdy uplatňujete reálné náklady a vedete daňovou evidenci nebo účetnicví. A samozřejmě v případech, kdy jste plátci DPH.

Jako plátci DPH máte při splnění zákonných podmínek nárok na odpočet DPH z pořizovací ceny auta. Jeho cenu tak sice zaplatíte celou, daň vám ale bude na základě podaného přiznání k DPH finančním úřadem vrácena. Pořizovací cena za nákup auta vám navíc vstupuje do nákladů a snižuje tak daňový základ. Ovšem ne naráz, ale v podobě pravidelných ročních odpisů.

Další náklady snižující daňový základ se týkají samotného užívání auta – tedy oprav, údržby a samozřejmě spotřeby pohonných hmot. Zde je to ale o něco složitější, tyto náklady totiž můžete uplatnit i ve chvíli, kdy k podnikání používáte soukromé vozidlo. Pojďme se na to nyní podívat podrobněji.

Auto jako majetek společnosti

Jak už jsme řekli před chvílí, auto kupované do majetku společnosti vám snižuje v podobě odpisů daňový základ, navíc si u něj můžete uplatnit nárok na odpočet DPH.

Ale pozor. Pokud je auto majetkem společnosti, mohou ho řídit pouze zaměstnanci či spolupracující osoby. Auto nesmíte ani na chvíli přenechat k užití jiné osobě ani příbuznému.

Jak je to tedy ale s výdaji na auto? U nich si můžete vybrat jeden ze dvou způsobů. Přitom je během jednoho kalendářního roku nemůžete kombinovat:

 1. výdaje podle skutečných nákladů
 2. paušál na dopravu

Varianta č. 1: Výdaje podle nákladů

V tomto případě do účetnictví vstupují náklady za pohonné hmoty, opravy, údržbu a pojištění auta podle skutečnosti. Pokud auto používáte i pro osobní potřebu, je ale potřeba tyto náklady krátit v příslušném poměru.

Pokud jste plátci DPH, můžete si nárokovat odpočet DPH z pohonných hmot i dalších služeb (např. opravy auta). Bude však třeba vést záznamy o využívání vozu k prokázání jeho využití pro vaši ekonomickou činnost. Pokud byste pak vozidlo využívali i k soukromým účelům, bude se třeba vypořádat s poměrným koeficientem nároku na odpočet daně.

K prokázání využívání vozu se mimo jiné obvykle vede kniha jízd. V ní je třeba evidovat minimálně tyto informace:

 • datum, cíl, účel a ujeté kilometry pro každou jízdu,
 • typ vozidla, SPZ, stav tachometru k 1. lednu a 31. prosinci (případně k zahájení používání vozidla k podnikání),
 • záznamy o provozu vozidla, době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku, pokud auto řídí zaměstnanec nebo spolupracující osoba.

Varianta č. 2: Paušál na dopravu

Kromě výdajů podle dokladů můžete pro výpočet nákladů na auto využít i tzv. paušál na dopravu. Tedy pevnou částku, kterou do nákladů uplatníte každý měsíc. Ta se vyplatí především při situacích, kdy autem měsíčně nenajezdíte tisíce kilometrů, respektive neprojedete palivo za víc jak 5 tisíc korun.

Paušál totiž činí 5 000 Kč měsíčně pro auto, které je plně používáno k podnikatelské činnosti. U auta, které je užíváno i pro osobní potřebu, je možné využít paušál 4 000 Kč.

I v případě paušálu je navíc možné uplatnit náklady na opravy a údržbu auto, pojistného a odpisů podle dokladů. Samotný paušál se vztahuje jen na pohonné hmoty a krátkodobé parkovné. V jednom zdaňovacím období můžete paušál použít maximálně na 3 vozidla.

Auto ve vlastnictví fyzické osoby

Pokud si zvolíte druhou variantu a auto pořídíte do svého vlastnictví, přijdete o možnost uplatnit odpočet na DPH i o snížení základu daně o odpisy z vozidla. Na druhou stranu mohou vůz řídit i vaši příbuzní, nebo jiné osoby. A zároveň to neznamená, že byste ho nemohli využívat k podnikání a pracovní cesty zahrnout do nákladů společnosti. V takovém případě se náklady počítají jako:

Cestovní náhrady podle najetých kilometrů

Zaměstnanec (potažmo tedy i jednatel) v tomto případě dává svolení využívat své auto využívat společnosti k podnikání. Za to pak obdrží základní náhradu za auto a náhradu za pohonné hmoty. Obojí se vypočítává podle počtu ujetých kilometrů v daném měsíci.

Základní náhrada se u osobních silničních motorových vozidel počítá za 1 ujetý kilometr. V roce 2018 byla sazba stanovena na 4 Kč za kilometr.

Náhrady za pohonné hmoty se počítají podle průměrných cen. Na rok 2018 jsou stanoveny následovně:

 • benzin 95 oktanů – 30,50 Kč/l
 • benzin 98 oktanů – 32,80 Kč/l
 • nafta – 29,80 Kč/l

Pokud chcete použít ceny vyšší, musíme je doložit doklady o nákupu pohonných hmot. Celkové náklady na pohonné hmoty se pak počítají jako násobek těchto cen, počtu najetých kilometrů a spotřeby na 1 kilometr. Při spotřebě se vychází z údaje o spotřebě pohonných hmot pro kombinovaný provoz uvedeného v technickém průkazu vozidla. Pokud není spotřeba pro kombinovaný provoz uvedena, spočítá se průměrná spotřeba jako aritmetický průměr spotřeb, které jsou uvedeny v technickém průkazu.

V případě cestovních náhrad není třeba vést knihu jízd.

Silniční daň

Ať už máte auto ve vlastnictví společnosti, nebo k podnikání využíváte soukromý vůz, musíte platit silniční daň.

Daňové přiznání k silniční dani je třeba podat nepozději do 31. ledna následujícího roku. Během roku je potřeba čtyřikrát zaplatit zálohy na daň:

 • do 15. dubna (za leden až březen)
 • do 15. července (za duben až červen)
 • do 15. října (za červenec až září)
 • do 15. prosince (za říjen a listopad)

Samotnou výši daně uvádí § 6 Zákona o silniční dani. Výše daně je pak ovlivněna druhem vozidla a jeho využitím.

Od silniční daně jsou osvobozeny automobily do 12 tun, které jezdí na alternativní pohon (CNG, LPG, elektrický nebo hybridní). Daňové přiznání je ale třeba vyplnit a podat i v těchto případech.

Pokud společnost vyplácí cestovní náhrady zaměstnanci či jednateli za to, že k podnikání používá vlastní auto, musí hradit silniční daň i za jeho auto. Její výše se pak vypočte dvěma možnými způsoby:

 • Daň se platí za každý měsíc, ve kterém byly vykonány pracovní cesty.
 • Nebo se platí 25 Kč za každý den pracovní cesty.

Vybrat si tak můžete tu variantu, která je podle počtu pracovních cest v daném měsíci výhodnější.

Potřebujete poradit, jestli se vám do společnosti vyplatí pořídit auto? Obraťte se na nás