Brexit: Jaké daňové dopady přinese?

Dlouho očekávaný a odkládaný Brexit se stal realitou. Vystoupení Velké Británie z Evropské unie bude mít přitom nemalý dopad na celou řadu českých podnikatelů. Ať už těch, kteří do Británie dodávají své produkty či služby, nebo těch, kteří naopak od britských dodavatelů odebírají zboží a nabízí ho na našem trhu. Co vše jim Brexit přinese z hlediska daní?

Obsah

Do konce roku platí přechodné období

Díky tzv. Dohodě o vystoupení, kterou Velká Británie před svým odchodem uzavřela s Evropskou unií, platí až do 31. prosince 2020 tzv. přechodné období. Po tuto dobu bude Velká Británie ještě stále součástí jednotného trhu a bude mít čas na vyjednání a uzavření nových obchodních a daňových dohod s EU a jejími členskými státy.

To také znamená to, že by se do konce roku pro podnikatele nic zásadního měnit nemělo, a to ani z hlediska daní. Uplatňovat se budou stejné postupy jako doposud a i v rámci daně z přidané hodnoty budou při obchodním styku s podnikateli či zákazníky z Velké Británie i nadále platit stejná pravidla jako u členských států EU.

Zároveň to ale také znamená, že podnikatelé zatím neví, co na ně v obchodních vztazích na území Velké Británie čeká od začátku roku 2021 a na co se připravit. Pojďme se na možné scénáře podívat blíže.

Zavedení cel

Volný pohyb zboží bude zcela jistě minulostí, a tak se budeme muset smířit se zavedením celních kontrol. Ty mohou pro české podnikatele a dopravce přepravující produkty či polotovary k britským zákazníkům mnoho věcí zkomplikovat samy o sobě.

Očekávat můžeme pravděpodobně také zavedení cla, které zvýší náklady na dovoz českého zboží do Velké Británie. Britští obchodníci ho pak budou muset buďto zdražit, nebo si ukrojit kus ze své marže. V případě zdražení budou české produkty oproti těm britským samozřejmě v nevýhodě.

Clo se však pravděpodobně dotkne i podnikatelů, kteří do Česka dovážejí a prodávají zde britské produkty. I takové české e-shopy, které nabízejí a prodávají zboží dovezené z Velké Británie, se budou muset s nastalou situací popasovat.

Jak to bude s daněmi

Zatím není zcela jasné, jak se Velká Británie postaví k evropským směrnicím upravujícím přímé daně. Ty mimo jiné umožňují osvobodit od daně příjmy plynoucí z vyplácených podílů na zisku, úroků nebo licenčních poplatků mezi mateřskou a dceřinou společností, popřípadě jinak spojenými osobami v rámci EU. Česká republika sice má s Velkou Británií uzavřenou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, pokud by se ovšem Británie rozhodla přestat uplatňovat zmíněné evropské směrnice, znamenalo by to zavedení méně výhodné srážkové daně na výše zmíněné příjmy.

Stejně složitá je otázka oblasti DPH. Pokud Velká Británie odstoupí od uplatňování evropských směrnic, může nastavit svou vlastní legislativu včetně sazby daně, rozsahu osvobození nebo předmětu DPH. V některých oblastech pak může lehce dojít ke kolizím mezi britskou a evropskou legislativou a v konečném důsledku pak ke dvojímu zdanění, respektive nezdanění.

Jisté je tak v tuto chvíli jen jedno: Brexit se stal realitou, skutečné dopady, které podnikatelům přinese začátkem následujícího roku, se však vyjasní až během následujících měsíců.