Británie nebo Estonsko. V jaké zemi EU se vyplatí založit společnost?

To, že fakticky podnikáte v Česku, ještě automaticky neznamená, že zde vaše společnost musí i sídlit. Naopak, tzv. svoboda usazování patří k základním kamenům práva EU. Společnost tak můžete založit v jakémkoli členském státu, nebo do něj své sídlo přenést. Vaše volba se může odvíjet ne podle reálného místa podnikání, ale podle podmínek, které vám nejvíce vyhovují. Jakou zemi si ale za sídelní zvolit? To napoví studie, která byla publikována letos v létě a jejíž výsledky shrnuje náš článek.

Pokud byste si ji chtěli prostudovat celou, najdete ji pod vyčerpávajícím názvem “Why Do Businesses Incorporate in other EU Member States? An Empirical Analysis of the Role of Conflict of Laws Rules”. Zatímco předchozí výzkumy se zaměřovaly především na porovnání nákladů, času a práce potřebné pro zřízení sídla ve Spojeném Království a na analýzu důvodů, proč je právě tato země mezi evropskými podnikateli nejoblíbenější, aktuální studie je mnohem komplexnější. Trojice autorů Gerner-Beurle, Mucciarelli a Schuster se v ní snažila analyzovat data ze všech členských zemí.

Co se podařilo zjistit?

Potvrdilo se předpokládané – nejatraktivnější členskou zemí pro založení společnosti je právě Spojené království. V době průzkumu zde mělo sídlo 227 064 společností s majiteli z jiných členských států. Důvod obliby Británie je přitom jasný – velmi nízká administrativní náročnost a jednoduchost procesu založení společnosti. Zároveň jsou zde podmínky příznivé dlouhodobě, takže na podnikatele právní systém působí důvěryhodně a stabilně. Ruku v ruce s tím jde pokročilá elektronizace státní správy.

Zajímavé je na Británii také to, že je na rozdíl od jiných států oblíbená mezi podnikateli ze všech zemí EU, bez větších rozdílů. Ostatní státy, ve kterých své firmy zakládají zahraniční podnikatelé, jsou totiž oblíbené především u společníků ze sousedních zemí.

Oproti Británii bude druhá nejoblíbenější země pro mnohé možná mírným překvapením. Není to kupodivu ani Kypr ani Malta, na druhém místě se totiž umístilo Estonsko. Na Spojené království sice zatím výrazně ztrácí (sídlo zde má 33 524 společností se společníky z jiných členských států), i tak se ale očekává, že jeho obliba i nadále poroste.

Žebříček oblíbenosti zemí EU pro podnikatele

Zdroj: GERNER-BEUERLE, Carsten, MUCCIARELLI, Federico, SCHUSTER, Edmund, et al. Why Do Businesses Incorporate in other EU Member States? An Empirical Analysis of the Role of Conflict of Laws Rules. In: ECGI Working Paper Series in Law, č. 361/2017.

Ale co po Brexitu?

Estonsko je výjimečné především díky svému daňovému systému a mírou elektronizace veřejné správy. Na rozdíl od běžné praxe v EU jsou příjmy estonských společností zdaňovány až ve chvíli, kdy dochází k výplatě podílu nebo dividendy společníkům či akcionářům. Společnosti jsou tak motivovány k tomu, aby výnosy raději opětovně investovaly.

Právě to jsou důvody, proč bude jeho obliba mezi evropskými podnikateli i nadále růst. V současnosti je totiž s chystaným Brexitem krajně nejisté, jestli si bude Británie své prvenství schopna udržet. Pro společníky, kteří v ní zakládají společnosti, je klíčové udržení svobody pohybu zboží a služeb a možnost zachování společného systému daně z přidané hodnoty. Tato opatření odstraňují překážky obchodu mezi členskými zeměmi a umožňují bezproblémové fungování podnikatelů, kteří každý den přichází do styku se subjekty z ostatních členských států. Pokud by tedy Británie nebyla schopna tyto režimy zachovat, může to podstatným způsobem ovlivnit její atraktivitu pro podnikatele z EU. To vše ale ukáže až čas.

Chcete pomoci se založením společnosti v zahraničí? Kontaktujte nás

Použité zdroje:

GERNER-BEUERLE, Carsten, MUCCIARELLI, Federico, SCHUSTER, Edmund, et al. Why Do Businesses Incorporate in other EU Member States? An Empirical Analysis of the Role of Conflict of Laws Rules. In: ECGI Working Paper Series in Law, č. 361/2017.