Čeká nás kontrola daní na dálku?

O novele daňového řádu, kterou navrhuje Ministerstvo financí a kterou nedávno schválila vláda, jsme psali už několikrát. Zatím se však příliš nemluví o jedné bezpochyby velké změně, kterou novela zahrnuje. Tou je možnost kontrolovat daňové povinnosti poplatníků na dálku. Co přesně to znamená a jak by to mělo fungovat?

Obsah

Korespondenční kontroly

Novela daňového řádu by měla finančním úřadům umožnit kontrolu plnění daňových povinností provádět na dálku, tedy prostřednictvím komunikace přes datovou schránku nebo e-maily. Novinka by se mohla týkat jak právnických, tak fyzických osob. Stejnou cestou by jim také následně vyměřovala a ukládala daňové doměrky.

Podle ministerstva financí tato novinka umožní lépe řešit situaci, kdy kontrolované osoby neposkytují součinnost. Až dosud totiž platilo, že je zahájení a ukončení daňové kontroly nutné provést za osobní účasti daňového subjektu nebo jeho zástupce. Pokud však bude novela v současném znění schválena, už to nebude pravda.

Tzv. korespondenční kontrolu bude však možné provádět jen v některých případech. Vždy by přitom mělo záležet na druhu důkazních prostředků, které bude v řízení potřeba opatřit. Pokud by se jednalo čistě o dokumenty, které je možné zasílat v elektronické podobě, kontrola na dálku je uskutečnitelná. Jestliže však bude třeba zajistit svědeckou výpověď, není možné to učinit na dálku. V takových případech bude muset finanční úřad zahájit osobní kontrolu stejně jako doposud.

Větší počet kontrol a rychlejší vyměřování?

Je však otázkou, zda novinka opravdu přinese zjednodušení kontrolního procesu, jak si Finanční správa slibuje. Záleží totiž na tom, jaká bude aplikační praxe správce daně. Reálně hrozí její nadužívání, růst počtu kontrol a stejně tak její zneužití k příliš rychlému vyměřování doplatků daní.

Důležité bude také to, jak se v případě korespondenčních kontrol přistoupí k seznamování kontrolovaných subjektů se závěry a důkazy opatřenými správcem daně a následnému předkládání protidůkazů. Už nyní se často stává, že namísto správce daně musí protidůkazy řešit až Odvolací finanční ředitelství. V případě kontrol na dálku je riziko nárůstu podobných situací ještě vyšší. Větší počet námitek, které nebude řešit finanční úřad, ale až odvolací orgán, by mělo za důsledek přímý opak zamýšleného – tedy prodloužení celého řízení.

Potřebujete pomoci v jednání s finančním úřadem?

Obraťte se na nás