Daň z příjmu z prodeje nemovitosti: Koho se týká a jak se počítá?

Prodali jste v letošním roce nemovitost a nejste si jistí, jestli je vaší povinností tento příjem zdanit, popřípadě jak? Problematice zdanění příjmu z prodeje nemovitostí jsme se rozhodli věnovat dva články. V tom prvním, dnešním, se podrobněji podíváme na to, koho se daň týká a jaké jsou s ní spojené povinnosti.

Obsah

Kdo je plátcem daně

Povinnost zdanit příjem z prodeje nemovitosti má každý, kdo v daném roce vlastnil a prodal nemovitost a zároveň nespadá pod některou z výjimek stanovených zákonem. Tento příjem přitom zdaňují jak fyzické, tak právnické osoby, které mohou být taktéž vlastníkem nemovitosti.

Zdanění fyzických osob

Pokud jste fyzická osoba a vaše nemovitost nespadá do kategorie osvobozených od daně (o tom více příště), musíte příjem z jejího prodeje zdanit podle § 10 zákona o dani z příjmů fyzických osob. Tento příjem zahrnete do daňového přiznání za příslušný rok a podáte ho v příslušném termínu. Sazba daně je stejná jako u jiných příjmů fyzických osob, tedy 15%. Základ daně ovšem netvoří celý příjem, ten ještě můžete ponížit o výdaje. Základním výdajem je v tomto případě zpravidla kupní cena, kterou jste za nemovitost zaplatili. Pokud ji prodáte se ztrátou, žádnou daň samozřejmě převádět nebudete.

Příklad:

V loňském roce jste koupili byt 1+kk za 1 200 000 Kč. Letos se vám ho podařilo prodat za 1 500 000 Kč. Zdanit byste tedy měli rozdíl obou částek, čistý příjem 300 000 Kč. 15% daň z něj činí 45 000 Kč.

Zdanění právnických osob

V případě, kdy je nemovitost ve vlastnictví obchodní společnosti nebo jiné právnické osoby, příjem z jejího prodeje se účtuje jako výnos v daném účetním období. Zvyšuje tedy hospodářský výsledek a zároveň základ daně, který podléhá 19% dani z příjmů právnických osob.

Daň z nabytí nemovitých věcí

Kromě zdanění příjmu z prodeje nemovitosti se transakce může týkat také 4% daň z nabytí nemovitých věcí. Ta se platí z tzv. úplatných převodů nemovitostí, tedy ze směn nemovitosti nebo právě z jejich prodeje. Plátcem této daně je však vždy kupující. Prodávající, ať již fyzická, či právnická osoba ji tedy nemusí řešit.

V článku jsme ovšem zmínili, že ne na všechny příjmy z prodeje nemovitosti se daňová povinnost vztahuje. Naopak, celá řada příjmů je od daně osvobozená. Na to, kterých případů se to týká, se podrobněji podíváme v jednom z našich dalších článků.