Chyba v daňovém přiznání? Poradíme, jak z toho ven!

Všichni jsme jenom lidé, a proto děláme chyby. Obzvlášť pokud jste si daňové přiznání letos vyplňovali poprvé sami, mohla se vám do něj nějaká chybka lehce vloudit. Ze zákona však máte nárok na její opravu, a pokud splníte veškeré náležitosti, můžete se vyhnout i penále. Pojďme se podívat, jak postupovat.

Obsah

V čem se nejčastěji chybuje

Během vyplňování formuláře může dojít hned k několika chybám, které plynou nejčastěji z přehlédnutí nebo špatných počtů. Může se však jednat i o opomenutí náležitostí, o nichž jste nevěděli, že jsou pro vás povinné. Podívejme se na nejčastější chyby podrobněji.

1. Chybně vypočtená daň

Vzniknout může kvůli špatně spočítaným příjmům či výdajům, nebo opomenutím některé z daňových slev či odčitatelných položek.

2. Nekompletní přílohová dokumentace

K daňovému přiznání musíte doložit přílohy, které najdete vypsané při vyplňování poslední části daňového přiznání. Mezi ně se řadí i přílohy, které nejsou blíže specifikované. Nejčastěji se jedná o potvrzení o zaplacených úrocích na úvěr na bydlení, potvrzení o studiu nebo potvrzení od zaměstnavatelů. Pokud na některou z příloh zapomenete, není zapotřebí vyplňovat opravné nebo dodatečné daňové přiznání. Finanční úřad vás nejspíš jen vyzve k jejich doplnění (může vám jen zavolat nebo napsat email).

3. Chyby z nepozornosti

Jedná se nejčastěji o administrativní chyby, kdy přehlédnete kolonku pro podpis, zapomenete napsat číslo účtu pro přeplatek, nebo některá políčka vyplníte špatně. I při zjištění některé z této chyb vás finanční úřad vyzve k nápravě. Zde již pravděpodobně nebude stačit doposlat finančnímu úřadu potřebné dokumenty, ale bude třeba podat opravné nebo dodatečné daňové přiznání.

4. Povinnost elektronického přiznání

Majitelé datových schránek mají povinnost podávat daňové přiznání v elektronické podobě ve formátu XML, PDF nestačí. Pokud tak neučiní, hrozí jim automatická pokuta 2 000 Kč, která může být navýšena o dalších 50 000 Kč, pokud tím daňový subjekt vážně ztěžuje správu daní.

Jak chybu v daňovém přiznání opravit

Protože se vám k bodům 2 až 4 finanční úřad nejčastěji ozve sám, pojďme se podívat na to, jak můžete postupovat v případě, kdy jste podali přiznání s chybně vypočtenou daní.

Opravné daňové přiznání

Pokud jste si chybu uvědomili do konce termínu pro řádné odevzdání daňového přiznání, tedy v letošním roce do 3. 4. 2018, mohli jste ho vyplnit a podat znovu jako opravné přiznání. To se vyplňuje na stejný formulář jako řádné, jen je na 1. straně potřeba zaškrtnout políčko „opravné“. Opravných přiznání můžete podat, kolik chcete. Finanční úřad přihlédne k poslednímu odevzdanému. Pokud jste to tedy stihli v termínu, v případě podání opravného daňového přiznání se nemusíte obávat žádných sankcí a pokut.

Dodatečné daňové přiznání

Pokud jste lhůtu pro podání přiznání nestihli nebo jste si špatně spočítali daň, musíte podat tzv. dodatečné daňové přiznání. To se taktéž vyplňuje na stejný formulář jako řádné přiznání, na první stránce je však potřeba zaškrtnout políčko “dodatečné”.

Dodatečné daňové přiznání jste povinni podat do konce měsíce následujícího po zjištění důvodů pro jeho podání a ve stejné lhůtě zaplatit případně dodatečnou daň.

Pokud jste si vypočítali a uhradili daň vyšší, nemusíte sice dodatečné daňové přiznání podávat, ale bylo by to k vaší škodě. Pokud si zároveň požádáte o vrácení daně, finanční úřad má povinnost vám přeplatek vrátit do 30 dnů od podání.

Jaké jsou sankce?

Sankce a pokuty vám hrozí v případě, že daňové přiznání neodevzdáte včas, nebo nesplníte povinnost elektronického přiznání. Při neodevzdání elektronické verze daňového přiznání je automaticky předepsána pokuta ve výši 2 000 Kč, která může být zvýšena o až o dalších 50 000 Kč.

Pokuty za pozdně podané přiznání se nemusíte bát, pokud ho stihnete odevzdat do 5 pracovních dnů po termínu. Pokud se s podáním zpozdíte o více než 5 pracovních dní po konečném termínu, budete za každý den prodlevy platit pokutu ve výši 0,05 % z vyměřené daně nebo z odpočtu daně. Pokud jsteměli daňovou ztrátu, bude vám pokuta počítána ve výši 0,01 % z této ztráty. Stejné podmínky se přitom týkají i hodnoty rozdílu ze špatně vypočtené daně.

Milosrdný finanční úřad

Výše pokuty za opožděné daňové přiznání nemůže přesáhnout 5 % daně, daňového odpočtu nebo daňové ztráty, a zároveň nemůže být vyšší než 300 000 Kč. Pokud vaše pokuta bude nižší než 200 Kč, finanční úřad vám ji nepředepíše.

Finanční postihy se sníží na polovinu v případě, že se s daňovým přiznáním zpozdíte o 30 dní od konečného termínu a pokud jste nebyli v příslušném kalendářním roce v prodlení s jiným daňovým přiznáním nebo hlášením.

Potřebujete poradit s opravou daňového přiznání? Obraťte se na nás!