Daňové změny v roce 2019: Znovu a jinak

V našem článku Daňové změny v roce 2019: chaos a krok zpět publikovaném v dubnu, jsme vás informovali o změnách, které v rámci daňové legislativy chystala vláda v demisi. Návrhy se však setkaly s poměrně velkou kritikou a ještě nedávno se vůbec nepočítalo s tím, že by se do příštího roku stihly projednat a schválit. Jenže tu teď máme novou vládu a s ní se navrhované úpravy vrací. Některé věci jsou ale přeci jen jinak. Pojďme se na ně podívat podrobněji.

Obsah

Co navrhovala minulá vláda

Pojďme si v rychlosti shrnout to nejpodstatnější, co měl původní návrh přinést. Ministerstvo financí chtělo zrušit superhrubou mzdu u zaměstnanců a zvýšit daně z příjmů fyzických osob. Vyšší daně se měly tedy dotknout nejen zaměstnanců, ale i OSVČ, společníků a akcionářů. Kompenzací pro OSVČ měla být možnost nárokovat si ¾ zaplaceného pojistného do výdajů, což by ale na druhou stranu výrazně zkomplikovalo jejich daňovou agendu.

Na scéně se měly objevit také 3 sazby daně.  Kromě zvýšení základní daňové sazby na 19 % se měla objevit daň ve výši 24 %. Ta měla nahradit solidární zvýšení daně. Zachována měla být srážková daň ve výši 15 %, která se měla uplatňovat jen u některých příjmů (podíly na zisku obchodní společnosti, podílového fondu a další).

Daňové změny a současná vláda

Protože pro zrušení superhrubé mzdy nebyla dostatečná politická podpora, vláda a zejména Ministerstvo financí se rozhodlo změny o rok odložit. Svůj podíl na tom měly také připomínky podnikatelských asociací a odborů, které poukazovaly na mezery a nejasnosti, které z nově zamýšleného návrhu plynuly. Nejvíce se diskutovalo o změnách ve zdanění OSVČ. Kritikům se nelíbilo především to, že navrhované znění nebylo dostatečně jasné.

Co je tedy v návrhu nové vlády pro podnikající fyzické osoby jinak? Obecně se dá říci, že nový návrh oproti původnímu příliš velkou změnu v otázce zdanění OSVČ nepřináší. Navrhované změny spíše kopírují a lehce upravují to, s čím přišla v předchozím návrhu vláda minulá.

Snížení daňové zátěže

To, že se vláda přiklání k novému způsobu zdanění OSVČ je však v rozporu s tím, co chce údajně do budoucna zavést. Ve svém prohlášení pracuje s argumentem, že zajistí revizi a sloučení daňových podmínek, a nebude podporovat ani zavádění dalších, které by mohlo vést k větší daňové zátěži. Zvyšování daňové sazby a započítávání části plateb na pojistné do výdajů je dle našeho názoru ale přesný opak.

OSVČ by se měla dotknout i další novinka. Vláda chce sjednotit správu daní a pojistných odvodů, tak aby bylo možné tuto agendu vyřídit na jednom inkasním místě. Tento projekt nazvala MOJE daně. V podstatě by mělo jít o daňový portál, který poplatníkům ulehčí správu vlastních daní. Bude obsahovat přehled o historii daňového poplatníka, umožní vyplnit i podat daňové přiznání.

Nová vláda slibuje, že změny daňových zákonů ošetří jen několika málo souhrnnými novelami, a to s dostatečným odkladem účinnosti. Kromě toho ve svém prohlášení hovoří o rozšiřování paušálních daní, koncepčním řešení problematiky daňových odpočtů a revizi kontrolních postupů a systémů sankcí.

První 3 dny nemoci dostanou zaměstnanci 60 % denního vyměřovacího základu

Další novinkou by mělo od příštího roku být zrušení karenční doby v případě nemoci zaměstnance. O července 2019 by měla být náhrada mzdy v prvních 3 dnech pracovní neschopnosti nově stanovena 60 % denního vyměřovacího základu. Zaměstnavatelům bude vláda prý tyto výdaje kompenzovat, nikdo ale zatím neví jak.

Offline systém EET

Nová vláda chce dokončit připravované změny v EET. Slib ohledně offline systému pro fyzické osoby, které mají nízké roční příjmy, obsahovalo již prohlášení minulé vlády a v současné době se čeká na jeho projednání ve Sněmovně. Přesnou částku, která se označuje slovním spojením „nízké roční hotovostní příjmy“ ovšem Ministerstvo financí stanoví až po podrobnějších analýzách.

Potřebujete zkrotit daně?

Kontaktujte nás