Daňový balíček 2021: Co se chystá na podnikatele?

Ministerstvo financí připravilo návrh několika daňových změn, které by měly platit od příštího roku. Co vše se změní a jaký dopad budou mít daňové novinky na podnikatele? Pojďme se podívat blíže na změny, které ministerstvo již představilo.

Obsah

Zavedení stravenkového paušálu

Od roku 2021 by měli mít zaměstnavatelé možnost vedle současného režimu poskytování závodního stravování a stravenek svým zaměstnancům nabídnout také daňově zvýhodněný příspěvek na stravování ve formě peněžních prostředků. Každý podnikatel se bude moci rozhodnout, jestli zůstane u stávající formy, nebo svým zaměstnancům poskytne příspěvek na stravování, který by měl být osvobozený od daní a pojistného. Cílem zavedení tzv. stravenkového paušálu je odstranění nákladů na poplatky a provize spojených se stravenkami a snaha poskytnout stravné i těm zaměstnancům, kteří na něj při současném systému nedosáhnou.

Nové podmínky u zdanění dluhopisů

V oblasti zdanění dluhopisů by mělo dojít k narovnání podmínek mezi domácími a zahraničními investory. Nově bude zrušeno osvobození úrokových příjmů nerezidentů z dluhopisů vydávaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v ČR. Rozšíří se však osvobození u příjmů ze státních dluhopisů vydávaných Českou republiku. Osvobození se bude nově týkat všech příjmů ze státních dluhopisů, a to nejen českých státních dluhopisů vydávaných podle českého práva u nás, ale také dluhopisů vydávaných dalšími státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru. Podle všeho by navíc srážkové dani neměly podléhat už ani příjmy domácích držitelů státních dluhopisů.

Změny ve zdanění nemovitostí

Zatímco nyní si mohou obce nastavit místní koeficient zdanění nemovitostí pouze jednotně pro celé své území, od příštího roku by to mělo být jinak. Rozhodovací pravomoc místních samospráv v oblasti daně z nemovitých věcí se posílí a obce tak budou moci stanovovat místní koeficient pro daň z nemovitosti rozdílně pro jednotlivé části obce.

Vyšší sazba spotřební daně na tabák

V příštím roce by se měla opět postupně zvyšovat sazba spotřební daně z tabákových výrobků, ze surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků. Za rok 2021 by měla sazba vzrůst asi o 5 %.

Zavedení pásem pro distributory lihu

Změny se dotknou také distributorů lihu. Zatímco dosud měli povinnost při dosažení stanoveného objemu distribuovaného lihu složit kauci ve výši 5 milionů korun, zavede daňový balíček tři pásma pro stanovování kaucí. V prvním z nich bude výše kauce činit 500 tisíc korun, ve druhém 1 milion a ve třetím 5 milionů korun.

Podpora využívání elektromobilů pro služební cesty

Aby ministerstvo podpořilo elektromobilitu, přináší daňový balíček novinky, které zjednoduší využívání elektromobilů pro služební cesty. Pokud pro služební cestu využijete elektromobil, bude možné výdaje na ni prokázat pomocí tzv. referenční ceny elektřiny. Ta je upravena ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálních věcí a pro rok 2020 je stanovena na 4,80 Kč za 1 kilowatthodinu.