Jak na DPH při poskytování služeb do zahraničí?

Dodáváte nebo se chystáte dodávat své služby do zahraničí a nejste si jistí, jak na DPH? Povinnosti se odvíjí od několika hlavních kritérií. Pojďme se na ně v tomto článku podívat podrobněji.

Obsah

Jste osobou povinnou k dani?

To, jestli jste osobou tzv. povinnou k dani, je první důležitý faktor. Základním předpokladem, zda se vůbec můžete stát plátcem DPH, je to, jestli podnikáte. Nepodnikatelé se osobami povinnými k dani stát nemohou. Pokud jste podnikatelem a zároveň neplátcem DPH, protože nedosahujete obratu k povinné registraci, ještě to neznamená, že nemáte žádné povinnosti. V případě, že jste neplátci DPH a poskytujete služby do zahraničí, vznikne vám v některých případech povinnost stát se tzv. identifikovanou osobou a k dani se registrovat. Kdy se tak stane? I to záleží na dalších okolnostech.

Poskytujete službu v rámci EU, nebo mimo ni?

Pokud své služby poskytujete osobám nepovinným k dani se sídlem v zemích mimo Evropskou unii (např. v USA, Austrálii nebo jinde), místo zdanitelného plnění bude v České republice. Neplátci DPH zde žádnou daň neodvádí, ani se neregistrují jako identifikované osoby. Plátci DPH pak službu poskytnou s českým DPH. Jiná situace nastává, pokud službu poskytujete osobám povinným k dani. I zde se však povinnosti odvíjí od dalších kritérií.

Je odběratelem podnikatel nebo soukromá osoba?

V případě, kdy je vaším zákazníkem podnikatel se sídlem v zahraničí, považuje se za místo plnění stát, ve kterém má odběratel své sídlo. Plátce DPH v tomto případě daň neodvádí, službu bude fakturovat bez DPH. Příjemce služby je povinen ve své zemi provést tzv. reverse-charge. Odvede tedy daň na výstupu a zároveň může mít nárok na odpočet z daného plnění.

Pokud byste takto poskytli službu jako neplátci DPH, i v tomto případě DPH odvádí její příjemce. Vy se ale stáváte osobou identifikovanou k dani a vznikne vám povinnost do 15 dnů ode dne poskytnutí služby podat přihlášku k registraci k dani. Tuto povinnost však již nemáte u odběratelů ze zemí mimo EU. I zde platí, že místem plnění je sídlo odběratele, ovšem již není dán důvod registrace identifikované osoby a poskytnuté plnění není třeba nikde vykazovat.

Pozor na výjimky

Nutno podotknout, že výše zmíněná pravidla se týkají služeb obecně. Pro některé služby však platí speciální podmínky, které blíže specifikuje zákon o DPH. Jedná se především o:

  • služby vztahující se k nemovité věci,
  • poskytnutí přepravy osob,
  • poskytování služeb v oblasti kultury, umění, sportu, vědy, vzdělávání a zábavy,
  • poskytování stravovací služby,
  • poskytování nájmu dopravního prostředku,
  • poskytnutí služby zprostředkovatelem osobě nepovinné k dani,
  • poskytnutí služby přepravy zboží osobě nepovinné k dani
  • poskytnutí služby přímo související s přepravou zboží a služby oceňování movité hmotné věci a práce na movité hmotné věci osobě nepovinné k dani, či
  • služby poskytované elektronicky.

Co to ale znamená být osobou identifikovanou k dani?

Na to, ale i na povinnosti spojené s přijetím služby ze zahraničí se zaměříme v našem dalším článku.

Potřebujete pomoci s DPH?

Obraťte se na nás