Je výhodnější účetního zaměstnat, nebo najmout externistu?

Daňovou evidenci si možná jako OSVČ zvládnete vést sami, pokud ale dojde na složitější a komplexní účetnictví, nezbývá vám jako podnikatelům, než se obrátit na specialistu v daném oboru. Drobné společnosti podobné dilema zřejmě řešit nebudou, u malých a středních společností už je ale na pováženou, jestli si na vedení účetnictví sehnat vlastního zaměstnance, nebo ho svěřit do rukou specializované účetní kanceláře. Pokud se podobně rozhodujete i vy, přinášíme několik tipů, které by vám výběr měly ulehčit.

Obsah

Tip č. 1: Vyhodnoťte vlastní potřeby

Koneckonců jste to právě vy a vaše společnost, kdo musí nejlépe vědět, co budete od účetního požadovat. Potřebujete zpracovat velké množství dokladů? Pak může být vhodné zaměstnat junior účetního pro jejich předzpracování a následně samotné zaúčtování svěřit do rukou specializované kanceláře. Pokud chcete častěji konzultovat otázky týkající se například i daňových záležitostí nebo dokonce mezinárodního zdanění, spolupráci s externí  kanceláří, která má s podobnou činností mnohem více zkušeností, se nevyhnete.

Tip č. 2: Chtějte zkušenosti odpovídající vašim potřebám

Pokud zaměstnáte pracovníka, který dlouhá léta pracoval jako účetní v jediné organizaci, bezpochyby bude zkušený a kvalifikovaný. Účetnictví je ale komplexní obor, a tak může být na situace, se kterými se v minulém zaměstnání nesetkal, ale u vás nastávají běžně, takový pracovník krátký. Osvědčená účetní kancelář nebo externí účetní by měl být naopak zárukou odbornosti ve všech směrech, zkušenosti totiž získává při práci s klienty z nejrůznějších oborů. V případě vlastního zaměstnance je třeba také myslet na potřebu jeho soustavného vzdělávání v oboru.

Tip č. 3: Zvažte zastupitelnost

Myslete na to, že v případě, kdy zaměstnáte jediného účetního, i on má nárok na dovolenou, nehledě na to, že může onemocnět. Každá jeho absence pak může být pro vaše podnikání do jisté míry problémová až riziková. Podobné je to samozřejmě s účetním na volné noze. Zastupitelnost řeší jen účetní kanceláře, ve kterých tým účetních garantuje službu, která prostě proběhne bez ohledu na to, jestli je konkrétní osoba právě v práci.

Tip č. 4: Porovnejte náklady

Srovnání nákladů na interního a externího účetního by měl být samozřejmě jeden z nejdůležitějších aspektů vašeho rozhodování. Účetním kancelářím většinou platíte měsíčně základní fixní poplatek za služby a poté za každý zpracovaný doklad a zaměstnance. Cena se tak může lišit podle vašich aktuálních potřeb v každém měsíci. Oproti tomu svému zaměstnanci musíte platit stálou mzdu. K ní si připočtěte další náklady, například za pracovní místo, počítač, telefon, ale i odborná školení. Účetní kancelář má vše k dispozici, zabezpečit vám může jak účetní software, tak kvalifikované pracovníky, kteří se orientují v aktuálních účetních a daňových otázkách. Z tohoto pohledu se vám zaměstnat interního účetního vyplatí jen tehdy, pokud každý měsíc vygenerujete opravdu velké množství přijatých a vydaných dokladů.

Tip č. 5: Posuďte míru rizika

Při volbě mezi interním a externím účetním často hraje roli také přenos rizika. Tedy toho, že vaše účetnictví nebude vedeno v souladu s právními předpisy, což povede k chybám a problémům v daňových otázkách nebo třeba ve mzdách zaměstnanců. Ty pak dopadnou na vaše podnikání jako celek. V případě využití externích účetních se řada rizik spojených se správnosti účetní a daňové agendy přenáší na účetní kancelář. Proti škodám vzniklým chybami v účetnictví je zpravidla pojištěna, zatímco interní účetní jako zaměstnanec nikoli a náhrada vzniklé škody je limitována zákoníkem práce.

Potřebujete pomoci s účetnictvím?
Obraťte se na nás