Izolačka - mimořádný příspěvek v karanténě

Tzv. izolačka je nový mimořádný příspěvek pro všechny zaměstnance, kterým byla v období od 1. března 2021 nařízena karanténa z důvodu styku s pozitivně testovaným nebo těm, kteří museli kvůli nákaze rovnou do izolace. Příspěvek má kompenzovat snížený příjem zaměstnanců, kteří nemohou z důvodu neřízené karantény nebo izolace vykonávat zaměstnání.

Mimořádný příspěvek je vyplácen zaměstnavatelem po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény nebo izolace současně s náhradou mzdy, vyplacené příspěvky si následně zaměstnavatel odečte od pojistného placeného orgánům sociálního pojištění. Potvrzení o nařízení karantény (izolace) vydávají orgány veřejného zdraví a ošetřující lékaři. Odečet může zaměstnavatel provést do 3 kalendářních měsíců od ukončení karantény zaměstnance.

Zaměstnanec má automaticky nárok na izolačku. Musí ale nahlásit svému zaměstnavateli nařízenou karanténu či izolaci a je nezbytné, aby měl od svého ošetřujícího lékaře vystavenou eNeschopenku na karanténu nebo správnou diagnózu nemoci, z níž vyplývá izolace. Mimořádný příspěvek zaměstnanec obdrží ve výplatě následující měsíc. Na příspěvek budou mít nárok i osoby pracující na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti, pokud se účastní nemocenského pojištění.

Bonus k nemocenské má bránit propadu příjmů a motivovat zaměstnance k tomu, aby po setkání s nakaženými zůstávali v karanténě, nemoc dál nešířili, hlásili své kontakty a mohli si dovolit zůstat doma a nechodit do práce. Hlavním účelem nového příspěvku je motivace k větší ochotě pozitivně testovaných osob označovat další potenciálně rizikové kontakty a bezpochyby zlepšení situace zaměstnanců s nařízenou karanténou či izolací.

Aktuálně je příspěvek určen zaměstnancům pouze v období od 1. března do 30. dubna 2021. Bonus až 370 Kč denně v důsledku nařízené karantény nebo izolace budou pravděpodobně zaměstnanci dostávat k nemocenské až do konce června tohoto roku, jelikož Sněmovna schválila prodloužení příspěvku k nemocenské do konce června. O prodloužení vyplácení příspěvku rozhodne v nejbližších dnech Senát, který dostal návrh ke schválení.