Jak na DPH při odebírání služeb ze zahraničí?

V našem minulém článku jsme se zabývali povinnostmi spojenými s DPH, pokud poskytujete služby do zahraničí. Jak je to ale v případech, kdy služby naopak odebíráte? A jaké povinnosti musíte splnit jako osoba identifikovaná k dani? Na to se podrobněji podíváme dnes.

Obsah

Důležité je místo plnění

Jak jsme si řekli už minule, nejdůležitějším pro určení toho, kdo má DPH ze služeb odvádět, je místo plnění. Pokud jako podnikatel službu odebíráte od subjektu, který má své sídlo v zahraničí (ať už v EU nebo v některé z třetích zemí), je za místo plnění považována Česká republika a vám vzniká povinnost daň odvést zde.

Plátce nebo neplátce

Pokud jste tedy plátci DPH, musíte daň z přijaté služby přiznat, zároveň u ní ale můžete uplatnit nárok na odpočet (v případě kdy splňujete zákonné podmínky).

Povinnost přiznat a zaplatit daň z přijaté služby pro vás jako podnikatele ale platí i ve chvíli, kdy nejste plátcem DPH. Stáváte se totiž osobou identifikovanou k dani a vzniká vám povinnost registrace.

Pojem identifikované osoby jsme v tomto i v minulém článku zmínili několikrát. Je tedy nejvyšší čas se na něj podívat podrobněji.

Identifikovaná osoba a její povinnosti

Tzv. identifikovaná osoba je speciální status osoby povinné k dani a platí pro ni několik zásadních pravidel:

  • Je povinná se registrovat k DPH.
  • Je jí přiděleno DIČ pro potřeby DPH.
  • Má povinnost podávat přiznání k DPH u služeb a zboží, které přijala ze zahraničí.
  • Má povinnost podávat přiznání k DPH u služeb a zboží, které poskytla podnikatelům se sídlem v jiném členském státě EU.
  • Musí podávat souhrnné hlášení, kterým informuje správce daně o zdanitelných plněních, které učinila se subjekty z jiných států EU.
  • Přiznání a souhrnné hlášení podává pouze v měsících, kdy ji vznikla daňová povinnost.
  • Musí vést evidenci pro účely daně z přidané hodnoty.

Zjednodušeně by se dalo říci, že identifikovaná osoba odvádí DPH jen při přijetí služby či zboží ze zahraničí a uskutečněná plnění do zahraničí jen vykazuje finančnímu úřadu. Při poskytování a přijímání služeb či zboží v rámci České republiky není plátcem DPH.

To ovšem znamená i to, že si nemůže uplatnit nárok na odpočet DPH při nákupu služeb a zboží. Vždy je tedy ke zvážení, jestli v těchto případech není výhodnější registrovat se jako plátce DPH dobrovolně a mít tak možnost uplatňovat nárok na odpočet daně.

Potřebujete pomoci s DPH?

Obraťte se na nás.