Jak na zaúčtování příspěvků z programu Antivirus?

Vládní program Antivirus jsme si už blíže popsali v jednom z našich dřívějších článků. Ve zkratce bychom mohli říci, že se jedná o příspěvky na plnou či částečnou úhradu mezd zaměstnanců pro společnosti, kterým vznikla překážka v práci kvůli epidemii koronaviru a s ní spojenými opatřeními. Jak ale takový příspěvek správně zaúčtovat a neudělat při tom chybu?

Příspěvek je dotací

Příspěvky z programu Antivirus jsou čerpány ze státního rozpočtu, a proto je upravuje zákon o rozpočtových pravidlech. Podle něj jsou jakékoli peněžní prostředky státního rozpočtu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený učitel dotacemi. Z tohoto pohledu mají tedy příspěvky z programu Antivirus charakter dotace a účtují se podle Českého účetního standardu č. 017 Zúčtovací vztahy.

Kdy účtovat

Příspěvky z programu Antivirus vyplácí příslušný úřad práce na základě dohody uzavřené mezi ním a vámi jako zaměstnavatelem. Zažádat o příspěvek můžete až ve chvíli, kdy je dohoda podepsána oběma stranami a současně až po vyplacení mezd zaměstnancům.

Co se účetnictví týče, platí, že zúčtování dotace a mzdové náklady, na které je poskytnuta, by měly spadat do stejného účetního období. Protože se ale okamžik vynaložení mzdových nákladů a vyplacení příspěvků v reálu časově liší, nezbyde vám nic jiného, než spolu s nárokem na dotaci souvztažně zaúčtovat pohledávku za úřadem práce jako poskytovatelem dotace.

Jak účtovat

Jak to ale udělat? Pokud máte na dotaci (respektive příspěvek z programu Antivirus) právní nárok, zaúčtujete ho na vrub účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky a současně ve prospěch jednoho z účtů účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací. Poté, co dotaci skutečně dostanete a použijete ji k úhradě nákladů na mzdy, zaúčtujete ji na vrub účtové skupiny 34 a ve prospěch ostatních provozních nebo finančních výnosů.

Je to příliš složité?

Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme