Jak na zaúčtování příspěvků z programu Antivirus?

Vládní program Antivirus jsme si už blíže popsali v jednom z našich dřívějších článků. Ve zkratce bychom mohli říci, že se jedná o příspěvky na plnou či částečnou úhradu mezd zaměstnanců pro společnosti, kterým vznikla překážka v práci kvůli epidemii koronaviru a s ní spojenými opatřeními. Jak ale takový příspěvek správně zaúčtovat a neudělat při tom chybu?

Příspěvek je dotací

Příspěvky z programu Antivirus jsou čerpány ze státního rozpočtu, a proto je upravuje zákon o rozpočtových pravidlech. Podle něj jsou jakékoli peněžní prostředky státního rozpočtu poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám na stanovený účel dotacemi. Z tohoto pohledu mají tedy příspěvky z programu Antivirus charakter dotace a účtují se podle Českého účetního standardu č. 017 Zúčtovací vztahy.

Kdy účtovat

Příspěvky z programu Antivirus vyplácí příslušný Úřad práce na základě dohody uzavřené mezi ním a vámi jako zaměstnavatelem. Zažádat o příspěvek můžete až ve chvíli, kdy je dohoda podepsána oběma stranami a současně až po splnění dalších podmínek. Z nich je nejzásadnější vyplacení náhrad mezd zaměstnancům a odvodů na sociální a zdravotní pojištění.

Co se účetnictví týče, platí, že zúčtování dotace a mzdové náklady, na které je poskytnuta, by měly spadat do stejného účetního období. Je však třeba zhodnotit, zda v tomto období je i nepochybný nárok na vyplacení příspěvku. Účtovat tak lze nejdříve v okamžiku, kdy je jisté poskytnutí dotace. Protože se ale však okamžik, kdy máte právo na příspěvek a kdy dojde k jeho vyplacení v časově liší, nezbyde vám nic jiného, než spolu s nárokem na dotaci souvztažně zaúčtovat pohledávku za Úřadem práce jako poskytovatelem dotace.

Jak účtovat

Jak to ale udělat? Pokud máte na dotaci (respektive příspěvek z programu Antivirus) právní nárok, zaúčtujete ho na vrub účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky a současně ve prospěch jednoho z účtů účtové skupiny 34 – Zúčtování daní a dotací. Poté, co dotaci skutečně dostanete, zaúčtujete ji na vrub účtové skupiny 34 a ve prospěch ostatních provozních výnosů.