Jak na zdanění dluhopisů?

Jak na zdanění dluhopisů?

Uvažujete jako fyzická osoba o investici volných finančních prostředků do dluhopisů, nebo jste už nějaké přímo koupili? Pokud si nejste 100% jisti, jak se postupuje při zdanění výnosu nebo prodeje těchto cenných papírů, právě pro vás je určen tento článek.

Obsah

Zdanění úroku z dluhopisu

Vlastníte klasický kuponový dluhopis? Jedná se o nejčastější podobu dluhopisů, u které vám jejich emitent pravidelně vyplácí úrok. Ať už jednou nebo vícekrát do roka, nebo i každý měsíc. Takový úrok je potřeba zdanit 15% sazbou daně z příjmů fyzických osob. V daňovém přiznání se řadí mezi kapitálové příjmy podle § 8 zákona o daních z příjmů.

Kdo daň odvádí?

Zde záleží na tom, kde konkrétně má emitent dluhopisů své sídlo. Pokud je jeho sídelní zemí Česká republika, úroky od něj dostanete vyplacené již zdaněné, protože za odvedení 15% daně odpovídá on. V takovém případě už příjem z úroků do daňového přiznání uvádět nemusíte. Vždy je ale potřeba ověřit, jestli byla daň z úroků skutečně sražena.

V tomto případě jde tedy o daň srážkovou, ovšem oproti srážkové dani ze závislé činnosti si ji nelze započíst na celkovou daňovou povinnost v ročním daňovém přiznání.

Zahraniční dluhopisy

Pravidla pro dluhopisy jsou stejná, ať už jste je koupili v jiné zemi, nebo v Česku od společnosti, která je zde sice nabízí, ale nemá v naší republice své sídlo. V obou případech musíte příjem zdanit sami 15% sazbou.

Ale pozor. Ověřte si, jestli nebyly úroky zdaněny už v zahraničí. Pokud ano, bude třeba s příjmem zacházet jako s příjmem zdaněným v zahraničí a uvést jej v příloze daňového přiznání. Záleží ovšem na tom, jestli má Česká republika platnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění se státem, kde je zdroj příjmu, a jak tato smlouva vzniklou situaci řeší. V případě, kdy smlouva uzavřená není, bude potřeba příjem z úroku zdanit dvakrát – v Česku, i v zemi zdroje příjmu.

Úrok v cizí měně

U zahraničních dluhopisů se také může stát, že vám byl úrok vyplacen v cizí měně. V takovém případě ho pro účely daňového přiznání a výpočet daně musíte správně přepočítat na českou měnu. Využít k tomu můžete jednotný kurz, který každoročně vyhlašuje Generální finanční ředitelství. Tento kurz je stanoven jako průměr směnných kurzů platných pro poslední den každého kalendářního měsíce zdaňovacího období. Jako další možnost se nabízí například přepočtení pomocí použití denních kurzů České národní banky.

Zero-bondové dluhopisy

Výše zmíněná pravidla se týkají nejčastější formy dluhopisů, tzv. kuponových dluhopisů. Kromě nich ale můžete nakoupit i tzv. zero-bondy, dluhopisy, u kterých se sice nevyplácí žádný úrok, ale jejichž emisní hodnota je záměrně nižší než jmenovitá hodnota. Jak se u nich určuje výnos? Ten je dán rozdílem jmenovité hodnoty, kterou inkasujete při splatnosti dluhopisu, a emisní hodnoty, kterou jste zaplatili v době pořízení. Výnos ze zero-bondových dluhopisů se daní při splatnosti dluhopisu a z pohledu zákona o dani z příjmů je považován za kapitálový výnos. I jeho se týká 15% daň z příjmů fyzických osob.

Když chci dluhopis prodat

Něco jiného je, když dluhopisy vlastníte a inkasujete z nich úrok či výnos, než když je chcete prodat. Pokud dluhopis koupíte na burze a po nějaké době ho tam také prodáte, z pohledu zákona se na tento příjem pohlíží jako na příjem z prodeje cenných papírů. Blíže o něm hovoří § 10 zmíněného zákona. 15% sazbě daně z příjmů fyzických osob ovšem nepodléhá celá částka. Od příjmů z prodeje dluhopisů můžete totiž odečíst náklady spojené s pořízením dluhopisu a zdanit jen jejich rozdíl, tedy zisk z prodeje.

V některých případech je navíc příjem z prodeje dluhopisu od daně zcela osvobozen. Je tomu tak za předpokladu, že splníte tříletý časový test. V této situaci už nemáme na mysli jen zisk z prodeje, ale opravdu celkový příjem – tedy celou částku, kterou jste za prodané dluhopisy obdrželi.

Prodej dluhopisů v cizí měně

Dejte pozor na to, pokud jste s dluhopisy obchodovali v cizí měně. Na koruny musíte kromě příjmů z prodeje přepočítat i výdaje související s pořízením dluhopisu. Využít k tomu můžete opět jednotný kurz koruny, které jsme tu popsali už dříve. Přepočtené příjmy a výdaje pak doplníte do přílohy daňového přiznání.

Potřebujete pomoci se zdaněním příjmů z cenných papírů?

Ozvěte se nám