Daň z příjmu z prodeje nemovitosti: Jaký prodej je od ní osvobozen?

V našem minulém článku jsme se zabývali výpočtem daně z příjmu prodeje nemovitostí a tím, koho se týká. Dnes se naopak blíže podíváme na to, v jakých případech mohou být vaše příjmy od daně osvobozeny. Rozhodující jsou zejména faktory jako doba vlastnictví, způsob nabytí nemovitosti nebo účel využití z prodeje získaných finančních prostředků.

Obsah

Nemovitost v osobním vlastnictví

Pokud prodáváte nemovitost, kterou máte v tzv. osobním vlastnictví, tj. jste přímo vlastníkem nemovitosti, nemusíte daň z takto získaného příjmu odvádět v několika případech.

1. Nemovitost vlastníte déle než 5 let

Od daně je příjem osvobozen, pokud pochází z prodeje nemovitosti, kterou jste vlastnili více jak 5 roků. Pro podnikatele ovšem platí podmínka, že po celou požadovanou dobu nesměla nemovitost být součástí obchodního majetku.

2. V nemovitosti bydlíte alespoň 2 roky

Pokud jste nemovitost sice nevlastnili 5 let, ale bydleli jste v ní alespoň 2 roky, i příjem z  jejího prodeje je od daně osvobozen. Zákon přitom definuje pojem tzv. bydliště, kterým je myšleno místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat na jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. I v tomto případě u podnikatelů platí, že po danou dobu nesměla nemovitost být zahrnuta v obchodním majetku.

3. Peníze z prodeje použijete na uspokojení bytové potřeby

Jestli nesplňujete ani jednu z předchozích podmínek, ale peníze z prodeje nemovitosti chcete použít (nebo jste už použili) na nákup jiného bytu či domu, ve kterém prokazatelně hodláte bydlet, i v takovém případě je příjem od daně osvobozen. Získané peníze k tomuto účelu však můžete použít jen:

  • do 1 roku od přijetí peněz z prodeje,
  • nebo pokud jste odpovídající částku využili k nákupu bydlení v roce předcházejícím.

Pokud ani jednu z podmínek nesplníte, příjem musíte zdanit.

Nemovitost v družstevním vlastnictví

Při prodeji nemovitosti v družstevním vlastnictví v podstatě neprodáváte nemovitost jako takovou, ale převádíte družstevní podíl. Příjem z jeho prodeje je od daně osvobozen v případě, kdy doba mezi nabytím a prodejem družstevního podílu překročila 5 let.

Nemovitost jako součást dědictví

Pokud chcete prodat nemovitost, kterou jste získali v rámci dědictví, může být příjem z tohoto prodeje od daně osvobozen za dvou podmínek:

  1. Jste přímým příbuzným (příbuzným v přímé řadě) bývalého majitele, nebo jeho manželem či manželkou.
  2. Bývalý majitel nemovitost vlastnil více jak 5 let.

Splněny musí být obě podmínky naráz. V případě dědictví se časový aspekt držby nemovitosti sčítá. Pokud ji tedy bývalý majitel vlastnil např. 3 roky a vy nemovitost prodáte po 2 letech, je 5letá podmínka splněna a prodej je od daně osvobozen.

To ovšem neplatí, pokud jste s bývalým majitelem ve vzdálenějším příbuzenském, či zcela nepříbuzenském vztahu.

Pozor na povinné hlášení o osvobozených příjmech

Pokud je váš příjem z prodeje nemovitosti podle některé z výše uvedených podmínek od daně osvobozen, znamená to, že ho nemusíte uvádět v daňovém přiznání. Pozor ale, pokud by byl vyšší než 5 milionů korun. V takovém případě vám vzniká povinnost podat finančnímu úřadu hlášení o osvobozených příjmech. Blíže jsme se o tom rozepsali zde.

Potřebujete pomoci s daní z příjmu z prodeje nemovitosti?

Obraťte se na nás