Kompenzační bonus nově i pro taxislužby

Kompenzační bonus pro provozovatele taxislužeb

Taxikáři podnikající jako OSVČ nebo skrze malé společnosti s ručením omezeným mohou, při splnění všech podmínek druhého zákona o kompenzačním bonusu, čerpat kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně. Stalo se tak díky změně výkladu pojmu mobilní provozovna, ke kterému dospělo Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem financí. O kompenzační bonus je možné požádat i zpětně za období od 22. října 2020 do 18. ledna 2021.

U osob, které požádaly o kompenzační bonus již dříve, a o jejichž žádosti ještě nebylo pravomocně rozhodnuto, nemusí podávat novou žádost. Příslušný finanční úřad žádost vyřídí při zohlednění nového výkladu podmínek pro přiznání kompenzačního bonusu.

Pokud o provozovatel taxislužby o kompenzační bonus požádal již dříve a neuspěl, popřípadě o něj nepožádal vůbec, má možnost podat novou žádost za příslušné dny bonusového období. V takovém případě je však nezbytné zároveň podat žádost o navrácení lhůty v předešlý stav, jak uvádí zveřejněná informace Finanční správy.

Pokud chce provozovatel taxislužby žádat o kompenzační bonus za celé období od 22. října 2020 do 18. ledna 2021, je nutné žádost o navrácení lhůty v předešlý stav podat nejpozději do 2. února 2021.

S žádostí není mimořádně spojen žádný správní poplatek. Ministryně financí totiž svým rozhodnutím zveřejněným ve Finančním zpravodaji č. 6/2021 prominula správní poplatek za přijetí žádostí o navrácení lhůty v předešlý stav.