Kompenzační bonus vzrostl na 1 000 Kč denně

Kompenzační bonus pro OSVČ a společníky malých společností s ručením omezeným doznal od února 2021 změn- Hlavní novinkouje pro většinu příjemců navýšení bonusu z původních 500 Kč na 1 000 Kč denně. Současně na něj má nárok širší okruh žadatelů. Zažádat si o něj je možné zpětně od 1. února 2021. Bonusové období již není vázáno na trvání nouzového stavu, v případě neprodloužení či zrušení by tak podnikatelé o bonus nepřišli. Vláda může zavést další bonusová období odpovídající vždy jednomu dalšímu kalendářnímu měsíci do konce roku 2021, za předpokladu, že budou stále trvat krizová opatření.

Nový kompenzační bonus bude jednou ze čtyř možností, jak si zažádat o státní podporu. Další možností je žádost o podporu z programu Antivirus a z nových programů Ministerstva průmyslu a obchodu COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady. Státní podpora se má tímto krokem ucelit a stát se pro žadatele přehlednější, univerzálnější a jednodušší.

Nárok na kompenzační bonus nyní vzniká i žadatelům, kteří jsou dotčeni důsledky pandemie jako celku, nejen těm, kteří jsou přímo poškozeni dopady vládních opatření. Nově tak na kompenzační bonus dosáhnou například i živnostníci, kteří evidují pokles poptávky po jejich zboží nebo službách.

Změnou oproti předešlému kompenzačnímu bonusu je splnění dvou nových podmínek. Hlavní podmínkou je propad příjmů odpovídajících tržbám z prodeje zboží a služeb nejméně o 50 %. Tento pokles je posuzován za kalendářní měsíc předcházející danému bonusovému období, a to oproti měsíčnímu průměru za čtvrtletní srovnávací období z doby před vypuknutím pandemie koronaviru. V případě, že je zažádáno o kompenzační bonus za únor 2021, srovnávají se příjmy žadatele za leden 2021 s měsíčním průměrem za období od 1. listopadu 2018 do 31. ledna 2019. Pokud je pro podnikatele výhodnější srovnání se stejným čtvrtletím z přelomu let 2019 a 2020, je i toto srovnání možné díky sněmovní úpravě.

Druhá podmínka se týká výše kompenzačního bonusu, která je zastropována pro subjekty s nižšímu příjmy z důvodu případného nespravedlivého překompenzování. Na nový kompenzační bonus ve výši 1 000 Kč denně nedosáhnou lidé pracující na dohody, ale zůstává jim zachována původní výše bonusu, tedy 500 Kč na den. Významnou novinkou je nárok na pobírání kompenzačního bonusu ve výši 500 Kč za dny, kdy byla zaměstnanci nařízena karanténa nebo izolace.

Technicky je kompenzační bonus nadále vratkou daně z příjmů ze závislé činnosti, kterou vyplácejí finanční úřady oproti žádosti podložené čestným prohlášením. Finanční správa přitom zachová jednoduchou online žádost. Žádost i nadále lze podat e-mailem, datovou schránkou, poštou či osobně na podatelně.