Jak to tedy bude s kontrolním hlášením v roce 2018?

kontrolní hlášení 2018

Vypadá to, že to Ministerstvo financí nakonec přeci jen stihlo. Od tohoto roku je účinné nové znění § 101d odst. 1 zákona o DPH, který se týká kontrolního hlášení. Tuto změnu si vyžádal Ústavní soud ve svém nálezu už na konci roku 2016 s tím, že lhůta na její zapracování byla stanovena na konec roku letošního. Dlouho to přitom vypadalo, že si Ministerstvo financí z rozhodnutí soudu nic nedělá a zákon měnit nehodlá. To by ovšem teoreticky znamenalo, že by podnikatelé od letoška kontrolní hlášení už nemuseli podávat, protože by patřičná legislativa nebyla v souladu s ústavním pořádkem. Jaká je situace teď?

Podle nálezu Ústavního soudu u kontrolního hlášení z konce roku 2016 byl původní § 101d odst. 1 zákona o DPH až příliš obecný. A tak ho soud zrušil a zákonodárcům doporučil, aby v zákoně blíže vymezili alespoň okruh údajů, které musí plátce v kontrolním hlášení sdělovat. Jen tak bylo podle soudu možné zajistit pro plátce DPH předvídatelnost údajů, které po nich správce daně může požadovat. Pokud by k tomu nedošlo, nebyl by rozsah údajů, které Ministerstvo financí po podnikatelích v kontrolním hlášení požaduje, o co opřít.

Ačkoli Ministerstvo financí dlouho tvrdilo, že žádné změny dělat nehodlá, nakonec je přeci jen provedlo. A tak bude zní § 101d odst. 1 zákona o DPH nově takto:

“(1) V kontrolním hlášení je plátce povinen kromě obecných náležitostí podání uvést

a) identifikační a kontaktní údaje plátce,
b) údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,
c) údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,
d) identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.”

Platí tedy povinnost podávat kontrolní hlášení i pro letošní rok?

Prozatím bude novelizace účinná. Je ale velmi pravděpodobné, že bude podán návrh na přezkum jejího souladu s ústavním pořádkem. Pak bude záležet především na Ústavním soudu a na tom, jestli mu stávající úprava zákona přijde jako dostatečná, nebo ji bude stále považovat za málo konkrétní.

Zákonodárce totiž ani v novém znění odstavce žádným způsobem neupřesnil rozsah údajů, které mají být v kontrolním hlášení zaznamenány. Uvedeny jsou v něm jen okruhy, které plynou ze samé podstaty kontrolního hlášení a jako takové jsou pořád prakticky neomezeně široké. Pod v zákonu uvedené pojmy totiž můžete stále zařadit prakticky jakoukoli informaci, která se k plněním vztahuje.

Především písmena b) a c) jsou velmi diskutabilní. A to hlavně z pohledu toho, co Ústavní soud uvedl ve svém nálezu v odstavcích 69 a 70. V nich požaduje obecné určení rozsahu požadovaných údajů a eventuálně i zákonné zmocnění pro tvorbu vyhlášky upřesňující rozsah požadovaných údajů. Podle soudu je třeba, aby byly povinnosti v předpisu vymezeny natolik konkrétně, že nebude jakýkoli pochyb o tom, jaké údaje má podnikatel v kontrolním hlášení správci daně uvést.

To zatím v upraveném odstavci zákona o DPH chybí, a proto je pravděpodobnost dalšího přepracování celkem velká. Než se ale vše projedná, může to trvat řádově několik měsíců až let. Povinnost podávat kontrolní hlášení k DPH tedy zůstává i letos.

Potřebujete poradit s kontrolním hlášením a DPH? Obraťte se na nás.