Koronavirus a podnikatelé: Základní přehled v oblasti daní a úlev

Epidemie viru COVID-19 a s ní spojené opatření vlády postavilo řadu českých podnikatelů do nezáviděníhodné situace. Vláda i opozice se proto snaží přicházet s návrhy právních předpisů a dočasnými úlevami, které by společnostem i OSVČ měly pomoci. Některé jsou již schválené, další jsou zatím ve fázi příprav. Přinášíme základní přehled těchto opatření, který je aktuální ke konci března.

Daňové přiznání až do 1. července

Namísto prvního dubna může být přiznání k dani z příjmu za rok 2019 podáno až do 1. července – a to i v případech, kdy daná osoba nevyužívá daňového poradce. Posunuta ovšem není samotná lhůta pro podání přiznání. To tedy znamená, že pokud podáte přiznání po 1. dubnu, sice jste ho nepodali včas, ale při podání do 1. července vám je automaticky prominuta sankce za pozdní podání, stejně jako úrok za pozdní zaplacení daně.

Odpuštění záloh na daň z příjmu

Další úleva se týká těch podnikatelů, kteří by měli k 15. 6. hradit zálohu na daň z příjmu. V letošním roce jim bude kvůli epidemické situaci odpuštěna. Případné odpuštění zálohy splatné k 15. 3. bylo možné pouze na žádost.

Pozdější podání kontrolního hlášení bez sankcí

Pokud by nyní podnikatelé podali kontrolní hlášení s přiznáním DPH později, bude jim odpuštěna pokuta. Musí ho však stihnout dříve, než jim finanční úřad zašle výzvu k jeho podání. Tu zpravidla zasílá zhruba 5 až 10 dní po lhůtě pro jeho podání. Úrok za pozdější úhradu daně může být prominut jen na žádost, a to například v případech, pokud se prokáže souvislost opožděné platby s koronavirem.

Pozastavení elektronické evidence tržeb

Povinnost vést EET byla pozastavena na dobu nouzového stavu a tři měsíce, které budou následovat po jeho ukončení. Tato úleva se vztahuje na všechny podnikatele, kteří doteď museli elektronickou evidenci tržeb vést.

Posunutí 3. a 4. vlny EET

3. a 4. vlna EET, která má zavést povinnost elektronické evidence tržeb pro další skupiny podnikatelů a která měla začít platit 1. května, bude kvůli koronaviru odložena. Zatím se počítá s odkladem tří měsíců.

Zpětné uplatnění ztráty

Podnikatelé, kteří v roce 2020 nedosáhnou zisku, ale prokáží ztrátu, ji budou nejspíše moci uplatnit zpětně ve svých základech daně za rok 2019 a 2018. To znamená, že jim Finanční správa následně vrátí poměrnou daň z příjmu uhrazenou za roky 2019 a/nebo 2018 – dle výše ztráty v roce 2020.

Odložení záloh a prominutí pojistného

OSVČ nemusí od března do srpna hradit zálohy na sociální a zdravotní pojištění. V ročním vyúčtováním jim pak bude odpuštěno pojistné ve výši šesti minimálních záloh na sociální a zdravotní pojištění. Podnikatelé budou mít tedy povinnost uhradit jen část pojištění, která by minimální zálohy převyšovala. Pokud by zálohy platili i v následujících měsících, budou jim peníze na základě vyúčtování v příštím roce vráceny.

Původní termín pro podání přehledu zdravotního pojištění za rok 2019 byl z 4. května odsunut na 3. srpna. Potvrdily to alespoň vybrané zdravotní pojišťovny. Termín pro podání přehledu sociálního pojištění zůstává, slíbeno je ale prominutí sankce, pokud bude podán později v návaznosti na posunuté podání daňového přiznání.

Finanční příspěvky pro OSVČ

Vláda schválila, že má být osobám samostatně výdělečně činným vypláceno ošetřovné (OČR) za každý den ošetřování člena rodiny. To se týká dítěte do věku 13 let, které muselo v důsledku karantény zůstat doma. Výše ošetřovného je 424 Kč na den a vyplácet ho má živnostenský úřad. Podmínkou je, aby manžel či manželka dané OSVČ již nečerpal ošetřovné v klasickém zaměstnaneckém vztahu.

Vláda také schválila měsíční příspěvek ve výši 25 tisíc korun pro každou OSVČ, jejíž činnost byla zasažena současnou situací. Nemá se však týkat zaměstnanců, kteří mají živnost jako vedlejší činnost.

Konec daně z nabytí nemovitosti

Ministryně financí Alena Schillerová chce zrušit čtyřprocentní daň z nabytí nemovitosti, kterou v současné době hradí kupující. Opatření by ráda s vládou projednala a nechala schválit co nejdříve. Daň by se nemusela platit již od 30. března. I kdyby bylo opatření přijato později, platilo by dle jejího názoru zpětně.

Pro státní rozpočet by to znamenalo ztrátu příjmů ve výši asi 14 miliard korun ročně. Tu by chtěla ministryně alespoň částečně kompenzovat tím, že by u nově koupených bytů či domů nebylo možné ze základu daně odečítat zaplacené úroky u hypoték. U dříve pořízených nemovitostí by tato daňová úleva zůstala.