Kurzarbeit: Jaké jsou podmínky?

Od 1. července 2021 vešla v účinnost novela zákona o zaměstnanosti, tzv. kurzarbeit neboli příspěvek v době částečné práce. Kurzarbeit měl již v loňském roce nahradit program Antivirus, trvalo však skoro rok, než se kurzarbeit podařilo prosadit.

Ochrana pracovních míst

Kurzarbeit má pomoci přechodně udržet pracovní místa v nepříznivých dobách, jako je například současná pandemie koronaviru, živelní události, kybernetický útok nebo třeba ekonomická recese. Kurzarbeit je sice aktuálně již součástí zákona, ale neznamená to, že je možné tento příspěvek hned čerpat. Nejprve je nutné příspěvek aktivovat. Zahájení jeho poskytování stanoví vláda po projednání v tripartitě.

Zaměstnavatelé, kteří nemohou svým pracovníkům z objektivních důvodů přidělit práci, měli by svým zaměstnancům v rámci kurzarbeitu vyplácet za neodpracovanou dobu náhradu mzdy v minimální výši 80 % jejich průměrného výdělku. Zaměstnavatel získá od státu příspěvek na vyplacenou náhradu mzdy a odvodů příspěvek ve výši 80 %.

Kdo má na příspěvek nárok?

Příspěvek v době částečné práce se poskytuje zaměstnavateli na zaměstnance, jehož pracovní poměr trvá ke dni podání vyúčtování zaměstnavatele alespoň 3 měsíce. Před tím je zaměstnavatel povinen písemně informovat zaměstnance o tom, že nastala překážka v práci na jeho straně, na jejímž základě bude zaměstnavateli poskytován příspěvek v době částečné práce.

Žádost o příspěvek s sebou však nese několik omezení. Zaměstnavatel se při žádosti o poskytnutí příspěvku musí zavázat, že neukončí se zaměstnancem pracovní poměr, po dobu, za kterou je tento příspěvek poskytován, a dále pak po dobu následující, která je poloviční k době, za kterou zaměstnavatel příspěvek pobíral. Zaměstnavatelé, kteří o příspěvek požádají nemohou měsíc před pobíráním příspěvku, během pobírání a ani v době jednoho roku po ukončení čerpání příspěvku, vyplácet dividendy, mimořádné podíly na zisku nebo předčasně splácet úvěr.

V mnohém se bude nový program podpory zaměstnanosti podobat Antiviru, ale nespornou výhodou kurzarbeitu je možnost obdržet příspěvek ještě před vyplacením mezd zaměstnancům. Nařízením vlády může být doba poskytování příspěvku poprvé stanovena maximálně na 6 měsíců a poté opakovaně prodloužena maximálně však vždy o 3 měsíce. Maximální doba poskytování příspěvku je stanovena na 12 měsíců.

Stejně jako u programu Antivirus budou zaměstnavatelé podávat každý měsíc přehled nákladů na náhrady mezd zaměstnanců, tzv. vyúčtování. Vyúčtování bude zaměstnavatel podávat elektronicky na příslušnou pobočku úřadu práce nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který se příspěvek poskytuje. Úřad práce následně příspěvek vyplatí do osmi kalendářních dnů ode dne doručení přehledu.