Kurzarbeit: Co to je a jak u nás funguje?

Jako jedno z opatření v době koronakrize zavedla česká vláda možnost tzv. kurzarbeitu. Pojem se týká zkrácení pracovní doby, kdy zbytek mzdy zaměstnancům místo zaměstnavatele proplácí stát. Jedná se o krok, který by měl pomoci zaměstnavatelům v tom, aby se nemuseli uchýlit k propouštění zaměstnanců. Pojďme se na současné podmínky kurzarbeitu v Česku podívat blíže.

Kdo může kurzarbeit využít?

Příspěvek na částečnou úhradu náhrad mezd od státu mohou využít ty společnosti, kterým vznikla v pracovněprávním vztahu překážka na straně zaměstnance, nebo překážka na straně zaměstnavatele. Zaměstnavatel ovšem musí vždy prokázat, že tato překážka v práci byla důsledkem nákazy COVID-19.

Příspěvek se přitom týká pouze zaměstnanců v pracovním poměru s účastí na nemocenském pojištění, tedy nikoliv dohodářů nebo jednatelů s uzavřenou smlouvou o výkonu funkce. Zároveň je nutné, aby jim ke dni vyúčtování nebyla dána výpověď a ani nebyli ve výpovědní době. Kurzarbeit se vztahuje i na agenturní zaměstnance, vždy ale jen za podmínky, že byl poměr s agenturou práce sjednán přede dnem vyhlášení nouzového stavu a trvá po celou dobu nouzového stavu.

Součást programu Antivirus

Kurzarbeit je začleněn ve vládním programu Antivirus, podle kterého je možné hradit příspěvek po dobu vyhlášení nouzového stavu, tj. od 12. března do 30. dubna 2020. Pokud by byl prodloužen, bude se vztahovat i na toto další období.

Zaměstnavatel musí pro poskytnutí příspěvku podat žádost na příslušný úřad práce a následně s ním uzavřít dohodu. Úřad práce je totiž orgánem, který náhrady vyplácí. Zaměstnavatelům se přitom kompenzuje náhrada ve výši superhrubé mzdy, tedy včetně odvodů sociálního a zdravotního pojištění.

Zaměstnavatel může o refundaci vyplacených náhrad mezd žádat po konci příslušného kalendářního měsíce. Pokud si tedy chcete zažádat o příspěvek za duben, nyní na začátku května je na to ten správný čas. Podmínkou pro uznání náhrad je příslušnost do jednoho ze dvou režimů programu Antivirus.

Dva režimy

Program Antivirus obsahuje dva režimy, do kterých se zaměstnavatel může dostat. U každého z nich se liší nejen podmínky, ale také poměr vyplácené částky.

Režim A

Tento režim se týká překážky na straně zaměstnance, kterému byla nařízena karanténa a kterému zaměstnavatel poskytuje náhrady mzdy. Spadá sem ale také překážka na straně zaměstnavatele, kdy kvůli nařízením vlády došlo k nuceným uzavřením jeho provozu či provozů. V takových případech zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům náhradu ve výši 100 % průměrného výdělku. Výše příspěvku zaměstnavateli v těchto případech činí 80 % vyplacené náhrady mzdy, a to včetně odvodů. Maximálně to ale může být 39 000 Kč.

Režim B

V tomto režimu se jedná o překážky na straně zaměstnavatele, který kvůli opatřením vlády nemůže svým zaměstnancům přidělit práci. Může jít o překážky vyvolané nepřítomností významné části zaměstnanců na pracovišti kvůli nařízené karanténě či ošetřovnému, nebo snížením poptávky po produktech zaměstnavatele, v neposlední řadě i nedostatkem zdrojů potřebných pro výrobu či poskytování služeb. Všechny tyto podmínky však musí přímo souviset s nákazou COVID-19. Zaměstnavatel po dobu těchto překážek zaměstnancům vyplácí náhradu ve výši 60 až 100 % mzdy. Od státu dostane kompenzaci ve výši 60 % vyplacené náhrady mzdy, včetně odvodů zaměstnavatele. Maximálně může jít o částku 29 000 Kč.

Pokud do některého z těchto dvou režimů spadáte, můžete si o náhrady zažádat na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.