Limit obratu pro registraci k DPH vzroste na 2 000 000 Kč

Novela zákona o DPH zvyšující obrat pro povinnou registraci plátce z 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč byla schválena Poslaneckou sněmovnou. Tato novelizace přinese i další změny v oblastí DPH a dani z příjmu, například zvýšení limitu příjmů pro využívání paušální daně a daň z neočekávaných zisků vybraných bank a společností v oblasti energetiky.

Na úvod je potřebné zmínit, že návrh novely byl projednán v Poslanecké sněmovně a čeká jej ještě projednání v Senátu. Legislativní proces tedy není ukončen – není stoprocentně jisté, jak bude vypadat finální schválená verze zákona. Ve vztahu ke zvýšení registračního limitu se ovšem žádné změny tohoto návrhu neočekávají. Návrh novely zákona o DPH obsahuje zvýšení limitu obratu pro povinnou registraci k DPH dle § 6 zákona o DPH z původního 1 000 000 Kč na 2 000 000 Kč za posledních 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to s účinností od 1. ledna 2023.

V souvislosti se změnou se objevují otázky na řešení situací, kdy k překročení obratu dochází koncem roku 2022 a osoba povinná k dani by se tak měla stát plátcem DPH v počátečních měsících roku 2023. V případě, že osoba povinná k dani překročí v listopadu či prosinci letošního roku obratový limit 1 000 000 Kč a zároveň bude její výše obratu pod 2 000 000 Kč, nebude mít povinnost registrace k DPH. Nadále je však těmto osobám povinným k dani zachována možnost se registrovat dobrovolně. Ovšem v případě, že by došlo k překročení obratu v aktuálním limitu 1 000 000 Kč již v říjnu 2022, bude se postupovat dle současné právní úpravy. Tato osoba povinná k dani se totiž plátcem DPH stává od 1. prosince 2022. Na ni tedy přechodná ustanovení nedopadají. To znamená, že osoba povinná k dani má povinnost podat přihlášku k registraci plátce DPH, a od 1. prosince letošního roku se stane plátcem DPH dle aktuálně účinného znění zákona.

Dle přechodných ustanovení navrhované novely bude také možné požádat o zrušení registrace k DPH u plátců, kteří nedosahují nového limitu pro registraci. Nedosahuje-li existující plátce daně nového registračního limitu, bude moci do pěti dnů od nabytí účinnosti novely požádat o zrušení registraci. Naopak stávající plátci DPH, kteří budou mít k datu 1. ledna 2023 obrat pod 2 000 000 Kč a nepožádají o zrušení plátcovství, zůstanou i nadále plátci DPH.