Proč finanční správa ignoruje nález Ústavního soudu?

Před časem jsme informovali o přelomovém nálezu Ústavního soudu. V něm jasně řekl, že finanční správa nesmí zadržovat celý nadměrný odpočet DPH, ale pouze jeho spornou část. Pokud by to neudělala, šlo by o porušení vlastnického práva. Jak ale před časem informoval iRozhlas.cz, finanční správa se rozhodla rozhodnutí Ústavního soudu prozatím nerespektovat. Proč? A může si to dovolit?

Obsah

Nespornou část nevydáme

Nález Ústavního soudu se týkal nadměrného odpočtu společnosti Kovové profily. V její věci rozhodl soud zcela jasně, a tak by měla společnost získat nespornou část nadměrného odpočtu DPH, kterou jí finanční správa zadržuje již několik let, zpět. Zatím se to však nestalo. A na vyplacení marně čekají i další společnosti s podobným osudem.

Finanční správa totiž vydala interní dokument, ve kterém se píše, že pokud podnikatel požádá o vrácení nesporné části nadměrného odpočtu DPH, úředníci mu vyhovět nemají. Generální finanční ředitelství se odvolává na to, že závěry Ústavního soudu za současného znění právní úpravy nelze obecně aplikovat. Ve zmíněném dokumentu se doslova píše: “Pokud daňový subjekt požádá o vrácení nesporné části nadměrného odpočtu před vyměřením daně z přidané hodnoty jako celku za příslušné zdaňovací období, nelze takovému požadavku vyhovět.”

Pomůže novela zákona?

K vrácení peněz nemají podle finanční správy úředníci žádnou oporu v zákoně, a proto se mají řídit interním dokumentem. Ten by však měl být podle tvrzení Generálního finančního ředitelství pouze dočasným. Ministerstvo financí a finanční správa už údajně pracují na řešení, které by nespornou část nadměrného odpočtu DPH dle nálezu Ústavního soudu vracet umožnilo.

Jenže to nebude hned. Finanční správa bude muset připravit novou metodiku a, jak sama upozorňuje, bude vyžadovat i úpravu relevantních právních předpisů. Přípravu novely, která by měla záležitost řešit, potvrdilo i ministerstvo financí. Podle aktuálních informací, by ale tato úprava legislativy měla být až součástí projektu Moje daně. Ten měl být podle původního plánu spuštěn v polovině roku 2020, ale už nyní je jisté, že se termín nestihne. Na vině je zrušené výběrové řízení na provoz projektu, ke kterému došlo po varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost před technologiemi čínské společnosti Huawei.

Přijdou soudní spory?

Tak dlouhá doba od nálezu Ústavního soudu a jeho zavedení do praxe může přinést jediné. Společnosti, kterým finanční správa neoprávněně zadržuje nespornou část nadměrného odpočtu DPH, se budou na nález Ústavního soudu i nadále odvolávat. A pokud jim nebude vyhověno, patrně celá záležitost přeroste v další soudní spory. Ty by pak pravděpodobně vedly ke vzniku nároku na náhradu škody, která daňovým subjektům vzniká tímto neoprávněným jednáním správce daně. I proto by mělo být v nejlepším zájmu finanční správy nález Ústavního soudu respektovat a začít aplikovat co nejdříve. Situace je o to smutnější, že na tento problém upozorňuje Komora daňových poradců již mnoho let.