Proč jsou Britské Panenské ostrovy nejvýznamnějším daňovým rájem?

Podle aktuálního žebříčku daňových rájů, který zveřejnila organizace Tax Justice Network, jsou nejvýznamnějším daňovým rájem Britské Panenské ostrovy. Žebříček definuje firemní daňový ráj jako zemi, která se snaží přilákat nadnárodní firmy nabídkou nástrojů, jenž jim umožní obcházet daňové předpisy jiných zemí a snižovat si tak platby daní. Proč se na prvním místě umístily zrovna Britské Panenské ostrovy?

Tax Haven Index

Tax Justice Network hodnotí jednotlivé země, respektive jejich daňové systémy, podle tzv. Tax Haven Indexu. Ten zohledňuje to, do jaké míry státy umožňují podnikům vyhnout se daňovým povinnostem. Skóre je poté doplněno o míru podnikatelské aktivity v dané zemi – ta je měřena podílem na celkovém objemu přímých zahraničních investic. Tímto způsobem vznikne index, který hodnotí riziko obcházení daňové povinnosti a zároveň objem prostředků, kterých se to může týkat. Z tohoto pohledu je aktuálně největší možný obnos peněz na světě ohrožen rizikem obcházení daňové povinnosti právě na Britských Panenských ostrovech.

Oblíbená destinace pro založení offshore společností

Britské Panenské ostrovy se řadí mezi nejstabilnější země v karibské oblasti. Mají vyspělé hospodářství, které se opírá především o turismus a offshore služby. Patří mezi klasické offshore jurisdikce a místní společnosti jsou nejčastěji využívány jako offshore akcionáři britských společností. Tímto způsobem je možné docílit vysoké míry ochrany soukromí, a to ve stabilním právním i hospodářském prostředí.

Zápis offshore společnosti do obchodního rejstříku na Britských Panenských ostrovech je možný přes registračního agenta. Minimální základní kapitál pro založení společnosti je 1 USD. Sídlo společnosti musí být přímo na Britských Panenských ostrovech.

Jednatelem společnosti může být fyzická i právnická osoba, v obou případech postačí jeden jednatel. Ten může být jakékoli národnosti a nemusí jít o rezidenta Britských Panenských ostrovů. Na obchodní rejstřík je třeba poslat kopii seznamu členů správní rady, informace o jednatelích ale nejsou veřejně přístupné. Taktéž informace o akcionářích nejsou volně přístupné. Akcionář musí být, stejně jako je tomu u jednatele, minimálně jeden.

Pro offshore společnosti na Britských Panenských ostrovech platí několik omezení. Nemohou obchodovat s místními rezidenty, ani zde vlastnit nemovitosti. Taktéž v zemi nesmí provozovat činnosti v oblastech bankovnictví a pojišťovnictví.

Účetnictví a daně offshore společností

Offshore společnosti na Britských Panenských ostrovech se v otázce účetnictví řídí účetními standardy IFRS. Jejich povinností je uchovávat finanční výkazy po dobu nejméně 5 let. Nemusí však zveřejňovat své účetnictví, nemají povinnost předkládat ověřenou účetní závěrku a nevztahuje se na ně nezávislý audit.

Celosvětové zisky offshore společností se sídlem na Britských Panenských ostrovech zdanění nepodléhají. Mezinárodní obchodní společnosti, jejichž počet vydaných akcií nepřekračuje 50 000 kusů, platí místo daně roční licenční poplatek ve výši 350 USD. Společnosti s více jak 50 000 kusy akcií ročně platí poplatek ve výši 1 000 USD.

Britské Panenské ostrovy přistoupily k dohodám FATCA a GATCA, podepsaly také dohodu o výměně informací v daňových záležitostech TIEA s 25 zeměmi.

A co další země?

Kompletní aktuální žebříček daňových rájů organizace Tax Justice Network najdete zde. První desítka firemních daňových rájů vypadá takto:

  1. Britské Panenské ostrovy
  2. Bermudské ostrovy
  3. Kajmanské ostrovy
  4. Nizozemí
  5. Švýcarsko
  6. Lucembursko
  7. Jersey
  8. Singapur
  9. Bahamy
  10. Hongkong

Zajímáte se o daňové ráje?
Kontaktujte nás