Ústavní soud: Stop zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu DPH

Ústavní soud: Stop zadržování nesporné částky nadměrného odpočtu DPH

Přelomový nález, týkající se zadržení odpočtu na DPH, vynesl v únoru Ústavní soud. Podle něj by měla finanční správa zadržovat jen tu část nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty, která je sporná a je předmětem kontrolního postupu finančního úřadu. Pokud je zadržována i část nadměrného odpočtu, které se kontrola netýká, jedná se podle Ústavního soudu o porušení vlastnického práva. Co to bude znamenat pro podnikatele?

Obsah

Stížnost společnosti Kovové profily

Ústavní soud se případem zabýval na základě stížnosti pražské společnosti Kovové profily. Tu finanční správa podezřívala z toho, že se v rámci obchodování s drahými kovy podílela na tzv. “daňovém karuselu”. Několik finančních kontrol v této věci začalo v prvních měsících roku 2015 a trvalo několik let.

Ačkoli se všechny kontroly týkaly jen obchodování s drahými kovy, správce daně po celou dobu kontroly zadržoval celou částku nadměrného odpočtu DPH. A to i plnění plynoucích z úplně jiných obchodních aktivit společnosti. Společnost správce daně několikrát žádala, aby jí tuto část peněz vrátil, ovšem bezúspěšně. V dubnu 2016 se proto obrátila na pardubický krajský soud se žalobou na ochranu proti nezákonnému zásahu správce daně. U něj ovšem neuspěla, stejně jako s kasační stížností u Nejvyššího správního soudu. Proto společnost Kovové profily podala ústavní stížnost.

Zásah do vlastnického práva

V ústavní stížnosti společnost poukazovala zejména na nepřiměřenou délku kontrolních procesů a absenci lhůt pro jednotlivé úkony v rámci kontroly. Touto částí se Ústavní soud nezabýval, protože mu dle jeho názoru “nepřísluší přehodnocovat závěry obecných soudů týkající se rychlosti a hospodárnosti postupu správce daně”. Ve svém přezkumu se proto zaměřil na ústavnost zadržování nesporné části nadměrného odpočtu DPH.

A výsledek? Podle soudu je zadržování nadměrných odpočtů bezesporu zásahem do vlastnického práva daňového subjektu. Takový zásah musí probíhat v mezích zákona. Daňový řád sice výslovně neumožňuje finanční správě nakládat zvlášť s nespornou a zvlášť se spornou částkou, zároveň to ale ani nezakazuje.

Jak ovšem uvádí Ústavní soud: “Správce daně je především vázán principem, podle něhož lze státní moc uplatňovat jen v případech, v mezích a způsoby, které stanoví zákon. Chybějící zákonný základ pro zásah do práv zcela jistě nelze nahradit konstatováním orgánu veřejné moci, že zákon neposkytuje konkrétní procesní postup, jak se tohoto zásahu do práv nedopustit.”

Co to bude znamenat pro podnikatele?

Samotná finanční správa zareagovala ústy svého mluvčího Petra Habáně následovně: “Nález Ústavního soudu je pro nás překvapivý i vzhledem k dosavadní rozhodovací praxi Nejvyššího správního soudu. Jeho dopad do správní praxe musíme analyzovat a na základě toho rozhodneme o dalším postupu.”

Jedno je ale už teď jasné – finanční správa se bude muset nálezem řídit. Jestli bude následovat navrácení nesporné části DPH subjektům, které sdílejí podobné osudy se společností Kovové profily a u kterých už kontrola probíhá, nebo se rozsudek zavede do praxe až u nových kontrol, není dosud jisté. V každém případě se budou dotčené společnosti muset samy ozvat a hájit svá práva.

Snad bude mít tedy nález Ústavního soudu příznivý vliv na pokles objemu zadržených nadměrných odpočtů DPH. Ten ostatně klesá už od loňského března. Posuďte sami – zatímco na jaře roku 2016 bylo zadrženo více než šest miliard korun a ještě v březnu 2018 to bylo 5,2 miliard, na konci loňského listopadu se objem zadržených peněz pohyboval okolo 1,2 miliardy korun. A to je dle našeho názoru správný trend.