Nová 10% sazba DPH: Na co se vztahuje a od kdy platí?

V důsledku epidemie COVID-19 se Ministerstvo financí rozhodlo o tři měsíce odložit plánované zavedení 3. a 4. vlny EET. Ta by měla zavést povinnost vést elektronickou evidenci tržeb mimo jiné pro lékaře, autoservisy či kadeřnice. Jako kompenzaci ministerstvo přichystalo snížení daně z přidané hodnoty u vybraného zboží a služeb na 10 %. Zatímco se 3. a 4. vlna EET odsouvá, vypadá to, že novela zákona o DPH by měla být účinná dle plánu, tedy od 1. května 2020.

Obsah

Čeho se bude snížená sazba týkat?

Podívejme se teď blíže na jednotlivé zboží a služby, kterých se bude tzv. druhá snížená sazba daně týkat.

Úprava a rozvody vody prostřednictvím sítí

Jedná se o tzv. vodné, které zahrnuje například čištění vody pro účely její dodávky, distribuci vody, úpravu vody, ale také údržbu vodoměrů. Snížená sazba se netýká provozu zavlažovacích systémů pro zemědělské účely, instalace vodoměrů, ani jejich odečtů.

Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi

Zde se jedná o tzv. stočné, které zahrnuje především odvádění odpadních vod potrubím či kanalizací, úpravu odpadních vod nebo údržbu a čištění kanalizací a trativodů. Do stočného patří také služby, jako je čištění žump a septiků a servis chemických toalet nebo údržba a čištění kanalizací a trativodů. Nepatří do něj naopak služby jako dekontaminace povrchových a podzemních vod v místě znečištění, čištění odpadních trubek v budovách nebo výstavba a opravy kanalizací.

Stravovací služby a podávání nápojů

Druhá snížená sazba DPH se bude týkat stravovacích služeb i podávání nápojů včetně točeného piva, ovšem s řadou výjimek. Snížená sazba DPH se nebude týkat tabákových výrobků, alkoholických nápojů ani piva, které se prodává u stánku, nebo si ho zákazník odnáší s sebou. Desetiprocentní sazba DPH se nebude týkat jídel a občerstvení, která nejsou připravovaná na místě a jsou prodávaná prostřednictvím automatů, stejně tak nebude platit pro prodej nakoupených balených nápojů.

Služby čištění vnitřních prostor a mytí oken prováděné v domácnostech

Do druhé snížené sazby DPH spadají ty služby, které se týkají úklidu v domácnosti, tedy v obytném prostoru nebo v rodinném domě. Řadí se mezi ně také úklid společných prostor bytového domu. Za čištění se z hlediska DPH považuje i mytí a voskování podlah, čištění vnitřních zdí, mytí oken či leštění nábytku. Naopak do něj nepatří vymetání komínů, čištění krbů či kotlů, ventilačního potrubí či odsávacích jednotek.

Domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany

Mezi domácí péči můžeme zařadit mimo jiné asistenční služby pro seniory nebo osoby se zdravotním postižením, stejně jako hlídání dětí. Je však potřeba, aby šlo o služby skutečně provozované u zákazníka doma. Služeb center denní péče či školek se snížená sazba týkat nebude.

Půjčování nebo nájem knih

Druhá snížená sazba se bude týkat půjčování či nájmu knih, brožur a letáků, ale také prospektů, novin, časopisů či omalovánek, hudebnin a map. Ovšem jen v případě, pokud jsou půjčovány v rámci veřejných knihovnických a informačních nebo dalších služeb poskytovaných podle knihovního zákona nebo v rámci obdobných služeb poskytovaných podle jiného právního předpisu.

Opravy obuvi a kožených výrobků, opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků, opravy jízdních kol

Mezi opravy kožených výrobků se řadí především opravy zavazadel a ručních tašek. U oprav oděvů a textilních výrobků by se mělo jednat o opravy po osobní potřebu a převážně pro domácnost. U oprav jízdních kol zatím není zcela jasné, jestli se snížená sazba bude týkat i elektrokol, koloběžek a elektrokoloběžek.

Kadeřnické a holičské služby

Do snížené sazby patří služby jako mytí, úpravy, barvení a stříhání vlasů, ale také holení a úprava vousů. Naopak ji nemůžeme uplatnit pro kosmetické služby, manikúru a pedikúru či depilace.

Knihy, e-knihy a audioknihy

Nižší DPH bude platit také pro knihy, brožury, letáky, prospekty, noviny, časopisy, periodika, obrázkové knihy, předlohy ke kreslení, omalovánky, hudebniny a kartografické výrobky, pokud jsou obsaženy na hmotném nosiči a zároveň nejde o zboží, u kterého reklamu představuje více než polovina obsahu nebo které se výlučně nebo převážně sestává z hudebního zvukového nebo audiovizuálního obsahu.10% sazba DPH přitom platí jak pro produkty v hmotné podobě, tak pro jejich digitální verze poskytované elektronicky.

Pitná voda

Nižší sazba DPH se bude týkat také pitné vody, tedy vody dodávané odběratelům vodovodem podle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Otazník zatím visí nad sazbou pro dodání teplé vody, která není definována jako pitná.