Nová pravidla uplatňování DPH u společníků společností

Pokud podnikáte v rámci tzv. společnosti, odpovídající dříve existujícímu sdružení fyzických osob, měli byste vědět, že od 1. ledna 2019 platí nová pravidla pro uplatňování DPH u jejích společníků. Změny byly sice zavedeny už v polovině roku 2017, ale až do konce loňského roku platilo přechodné období, ve kterém jste mohli postupovat podle předchozí právní úpravy. To už ale od letošního roku neplatí a vy se musíte řídit novými pravidly.

Obsah

Co je společnost

Společnost upravuje občanský zákoník, dříve jste ji mohli znát pod označením sdružení fyzických osob. Společnost jako taková nemá právní subjektivitu, práva a povinnosti tak vznikají pouze jejím společníkům, fyzickým osobám. Ty společnost zakládají s cílem sdružit se za společným účelem.

Společníci a DPH

Dříve platilo, že společníci své povinnosti na DPH, které vznikly v rámci činnosti společnosti, řešili prostřednictvím určeného společníka. Kvůli tomu se ale také stávalo, že se společníci stali osobami povinnými k DPH, ačkoli sami za sebe nepřesáhli zákonem stanovený obrat. Do jejich obratu se totiž započítával jak obrat společníka dosažený mimo společnost, tak celkový obrat společnosti. Platilo také, že se v případě, kdy se některý ze společníků stal plátcem DPH, museli k DPH registrovat i ostatní společníci.

Tak už to nyní ovšem nefunguje. Podle nové právní úpravy se do celkového obratu společníka započítává jeho obrat dosažený mimo společnost a obrat jím dosažený v rámci společnosti, ne tedy už celkový obrat společnosti. V praxi tak budou společnosti moci sdružovat plátce a neplátce DPH.

Stále samozřejmě platí, že se společník, který není povinen se jako plátce DPH registrovat, může stát plátcem dobrovolným. Platí to ale i naopak – pokud se některý ze společníků v rámci společnosti stal plátcem DPH, za splnění zákonem daných podmínek může dle nové právní úpravy registraci zrušit (ať už při přerušení ekonomické činnosti, nebo kvůli poklesu obratu pod zákonem stanovený limit).

Každý sám za sebe

Nová legislativa tedy znamená, že každý společník bude od 1.1.2019 postupovat sám za sebe podle obecných ustanovení aktuálního znění zákona o DPH. Každý společník tak musí samostatně vést evidenci pro účely týkající se jeho činností v rámci společnosti i mimo ni. Sám za sebe pak musí podat i daňové přiznání k DPH a kontrolní hlášení, ve kterém uvede příjmy z veškerých svých ekonomických činností dohromady – tedy v rámci společnosti i mimo ni.

Ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že tato změna mnohé zjednoduší, opak je pravdou. Vzhledem k tomu, že dříve daňové přiznání podával jen jeden určený společník, stačilo když za společnost vystavil odběrateli daňový doklad právě on a s ostatními společníky si poté peníze rozdělili mezi sebou. S novou právní úpravou ale musí buďto každý společník vystavit fakturu jednomu odběrateli samostatně, nebo jeden společník vystaví doklad na celou částku, jejíž části si mezi sebou pak ostatní společníci přefakturují. Ani jedno řešení přitom není moc praktické. Také odpočet daně dříve uplatňoval určený společník. Nyní si ovšem náklady mezi sebe budou muset (doposud nejasným) způsobem rozdělovat.

Podrobnější informace vydalo Generální finanční ředitelství v tomto dokumentu.

Potřebujete pomoci s DPH?

Obraťte se na nás