Nové kompenzační programy COVID pro rok 2021

Vláda schválila dva nové plošné kompenzační COVID programy, které bude administrovat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Podnikatelé nově budou moci využít příspěvek z programu COVID – 2021 nebo z programu COVID – Nepokryté náklady. Oba zmíněné programy mají pomoci podnikatelům při uzavření jejich provozoven a poskytnout podporu firmám nejvíce postiženým poklesem tržeb. Výzvy zveřejní Ministerstvo průmyslu a obchodu ještě v průběhu března, samotné žádosti bude možné podávat od dubna 2021.

Nové dotační programy nahradí většinu současných specifických programů podpory. Kromě programů COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady bude nadále možné čerpat náhradu mzdy v rámci programu podpory zaměstnanosti Antivirus a kompenzační bonus OSVČ. Nebude však možné kombinovat některé programy navzájem – například s kompenzačním bonusem. Podnikatelé si tak budou muset zvolit pouze jednu z těchto kompenzací. Jedinou výjimkou je program Antivirus, v rámci kterého lze žádat o kompenzaci souběžně s jedním z nových dotačních programů COVID – 2021 nebo COVID – Nepokryté náklady.

COVID – 2021

Kompenzační program COVID – 2021 je určen pro podnikatele, kterým bylo omezeno či zakázáno poskytování služeb či prodej zboží v provozovně některým z vládních nařízení. Nový program nabízí pomoc ve výši 500 Kč na den za zaměstnance, který je v pracovním poměru po dobu, kdy byl omezen provoz firem. O příspěvek lze zažádat i zpětně, a to již za období od 11. ledna 2021. Minimální výše dotace bude činit 1 500 Kč na den.

Program je určen všem podnikatelům, kterým poklesly v lednu a únoru letošního roku tržby alespoň o 50 % ve srovnání s lednem a únorem 2019 nebo lednem a únorem 2020. Hlavním podkladem pro žádost a její hodnocení bude evidence zaměstnanců na České správě sociálního zabezpečení a evidence provozoven v živnostenském rejstříku.

COVID – Nepokryté náklady

Cílem program COVID – Nepokryté náklady je finanční podpora podnikatelských subjektů, kteří se nachází ve ztrátě. Pomoc spočívá v uhrazení části nepokrytých fixních nákladů jednotlivých žadatelů. O dotaci z tohoto programu mohou zažádat všichni podnikatelé bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců.

Podmínkou získání podpory v rámci programu COVID – Nepokryté náklady bude pokles obratu společnosti v lednu a únoru 2021 ve srovnání s lednem a únorem 2019 nebo lednem a únorem 2020 alespoň o 50 % a doložení účetní ztráty. Výše podpory bude činit 60 % nepokrytých nákladů, kompenzaci firmy obdrží zpětně od 1. ledna 2021. Výsledky hospodaření žadatele budou prokazovány výkazem zisku a ztráty na základě mezitímní účetní závěrky za rozhodné období.

Podání žádostí o dotace z programu COVID – 2021 i COVID – Nepokryté náklady bude možné provést přes informační systém Ministerstva průmyslu a obchodu, na který jsou žadatelé zvyklí z dřívějších programů.