Novela insolvečního zákona: Co přináší zaměstnavatelům?

Novela insolvenčního zákona je účinná už od 1. června 2019. Novinky, které přináší, mají dopad na podnikatele jako na zaměstnavatele dlužníků v úpadku i jako na věřitele dlužníků. Zdaleka nejčastějším případem ovšem bude situace, kdy jako podnikatel dlužníka zaměstnáváte. Pojďme se proto na změny v této oblasti podívat podrobněji.

Obsah

Nové podmínky pro oddlužení

Pokud zaměstnáváte pracovníka, u kterého soud kladně rozhodl o jeho oddlužení prostřednictvím plnění splátkového kalendáře, jste povinni z jeho mzdy provádět stanovené srážky a ty posílat na účet insolvenčního správce. Samotné oddlužení zaměstnance je pro vás výhodnější v tom, že komunikujete jen s jedním insolvenčním správcem, ne s několika exekutory.

Novela se podmínky oddlužení snaží zjednodušit. Zatímco dříve musel dlužník v rámci oddlužení splatit alespoň 30 % z úhrnu pohledávek v době pěti let od schválení oddlužení, nově platí následující podmínky. Oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty je splněno, pokud:

  • dlužník nezajištěným věřitelům splatit pohledávky v plné výši,
  • nebo v době tří let od schválení oddlužení splatit nezajištěným věřitelům alespoň 60 % pohledávek,
  • nebo když po dobu pěti let od schválení oddlužení nebylo dlužníku oddlužení zrušeno a dlužník neporušil svou povinnost vynaložit veškeré úsilí k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů, tedy jestli v této době splatil nezajištěným věřitelům alespoň 30 % jejich pohledávek.

Novinkou je možnost využít oddlužení v kratší době, tedy ve 3 letech při splacení alespoň 60 % nezajištěných pohledávek. Zkrácené oddlužení mohou využít osoby zvlášť zranitelné – tedy starobní důchodci a důchodci s invaliditou ve druhém nebo třetím stupni.

Přerušení a prodloužení oddlužení

Novela přináší také možnost přerušení a prodloužení průběhu oddlužení. Insolvenční soud ho může přerušit až na jeden rok, přerušení ale není možné využít opakovaně. Po dobu přerušení jako zaměstnavatel srážky ze mzdy neprovádíte. Obdobně může insolvenční soud rozhodnout o tom, že dobu pro splacení pohledávek prodlouží, a to až o 6 měsíců. Ani prodloužení není možné provést opakovaně.

Co to všechno znamená pro zaměstnavatele? Novela insolvenčního zákona se dotýká především mzdového účetnictví. Zatímco v minulosti se při oddlužení prováděly srážky ze mzdy po dobu pěti let, nyní to může být doba 3 až 5 let, v případě prodloužení i jiná. Podnikatelé tedy budou muset podrobně sledovat průběh insolvence, nebo častěji komunikovat s insolvenčním správcem – i kvůli případnému přerušení oddlužení.

Údaje o příjmech a zrušení oddlužení

Další změna se týká údajů o očekávaných příjmech dlužníka a údajů o minulých příjmech dlužníka pro účely návrhu na povolení oddlužení. Nově od vás zaměstnanec bude potřebovat informace o očekávaných příjmech v následujících dvanácti měsících a informace o příjmech za posledních dvanáct měsíců.

Ke zrušení oddlužení může nově dojít mimo jiné v případě, kdy dlužník nebude schopen splácet v plné výši ani pohledávku z náhrady hotových výdajů a odměny insolvenčního správce. Zároveň ale platí, že minimální částka, kterou dlužník musí zaplatit, jsou výdaje a odměna správci a stejnou částku i pro věřitele. S největší pravděpodobností půjde o 2 200 Kč měsíčně. Výpočet se ovšem zkomplikuje, pokud je dlužník povinen platit i výživné. Novela totiž stanovuje podmínku, že je výživné upřednostněno před platbami insolvenčnímu správci a věřitelům.

 

Potřebujete pomoci s mzdovým účetnictvím?

Obraťte se na nás