Jaké novinky v daních pro podnikatele přinese rok 2020? - 1. část

Na jaké změny v oblasti daní by se měli pro letošní rok podnikatelé připravit? Jak už jsme si zvykli, je jich opět celá řada. Abyste se v novinkách neztratili, připravili jsme jejich přehled. Některé změny jsou účinné už od 1. ledna, další nabudou účinnosti až v průběhu roku. V tomto článku najdete jejich první část.

Obsah

Novinky v oblasti zdanění tabákových výrobků a tvrdého alkoholu

Poprvé od roku 2010 se zvýší spotřební daň z tvrdého alkoholu. Nově se bude z 0,5 litru 40% alkoholu platit místo 57 Kč daň ve výši 64,50 Kč. Zvýšení spotřební daně se dotkne také tabákových výrobků. U cigaret se procentní část sazby zvedne z 27 % na 30 %, u pevné části sazby daně z 1,46 na 1,61 koruny za kus a u minimální části sazby daně z 2,63 na 2,90 koruny za kus. U doutníků, tabáku ke kouření, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků by měla spotřební daň vzrůst přibližně o 10 %.

Nové sazby daně z hazardních her

Nový daňový balíček bude rozdělovat sazbu daně z hazardních her do tří úrovní podle jejich škodlivosti. U kurzových sázek, totalizátorových her, tombol a turnajů malého rozsahu vzroste daň z 23 % na 25 %. Ještě vyšší navýšení daňové sazby se dotkne loterií, bing a živých her, u kterých sazba daně vzroste na 30 %.

Další novinkou ve zdanění hazardu je návrh na zdanění příjmů z hazardních her vyšších než 100 tisíc korun. Tato daň by se měla týkat pouze částek převyšující tento limit. Danit se bude pouze čistá výhra, tedy rozdíl výher a sázek (bez vrácených vkladů).

Novinky při placení daně z nemovitých věcí

Novela zákona přináší také přesnější vymezení krajinných prvků, které jsou osvobozeny od daně z nemovitých věcí. Nově mezi ně patří skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady – ovšem za podmínky, že bude tento prvek zapsán v evidenci ekologicky významných prvků. Jejich majitelé mají na to, aby si své pozemky do této evidence nechali zapsat, dva roky. Až do konce roku 2021 bude platit přechodná doba, ve které se aplikuje i stávající rozsah osvobození dle zákona o dani z nemovitých věcí.

Kromě pozemků zapsaných v evidenci ekologicky významných prvků budou od daně dále osvobozeny příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud jsou na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce a zároveň nejsou užívány k podnikání. I nadále pak budou od daně osvobozeny ty pozemky, na kterých se nachází ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně.

Nová pravidla daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven

Další novinka se podnikatelů (pokud tedy nepodnikají přímo v pojišťovnictví) dotkne jen zprostředkovaně, přesto ji zde zmíníme. Týká se zdanění technických rezerv pojišťoven, konkrétně metody stanovení výše jejich daňové uznatelnosti. Tato metoda by nově neměla vycházet ze zákona o účetnictví, daňově uznatelné technické rezervy budou místo toho vázány na pravidla obsažená v evropské směrnici Solvency II. Jeho podstatou je časový posun vykázání a daňové uznatelnosti nákladů, resp. daňových výdajů, a to k dřívějšímu okamžiku, než ve kterém takový náklad skutečně vznikne. Tímto způsobem může pojišťovna výrazně méně ovlivňovat výši daňově uznatelných technických rezerv, než tomu bylo doposud.

Zdanění příjmů korunových dluhopisů

Do zákona o daních z příjmů je nově doplněno přechodné ustanovení, které odstraňuje dosavadní výjimku. Podle ní se dosud nemuseli danit příjmy plynoucí z tzv. korunových dluhopisů emitovaných před 1. lednem 2013. Nově se budou běžně danit jako jiné příjmy z dluhopisů.

Další část daňových novinek vám představíme v druhém díle tohoto článku.