Jaké novinky v daních pro podnikatele přinese rok 2020? - 2. část

V první části přehledu novinek pro rok 2020 jsem se podívali na nové daňové sazby z tabáku, alkoholu a hazardu, na změny ve zdanění korunových dluhopisů, na nová pravidla pro daň z nemovitostí a daňové uznatelnosti technických rezerv pojišťoven. Pokud jste náš článek ještě nečetli, můžete to napravit zde. Tím ale přehled změn, které se v letošním roce dotknou života podnikatelů, zdaleka nekončí. Pojďme se podívat na další z nich.

Obsah

Třetí a čtvrtá vlna EET

Od května začne platit povinnost vést elektronickou evidenci tržeb pro další skupiny podnikatelů – včetně řemeslníků, lékařů, zemědělců, automechaniků či kadeřnic. Třetí a čtvrtá vlna EET přichází oproti původnímu plánu se zpožděním. Také proto začne platit naráz pro všechny navrhované skupiny podnikatelů. O tom, koho se dotkne a co to pro něj bude znamenat, si můžete přečíst v našem starším článku.

Offline režim EET

Novela zákona o evidenci elektronických tržeb přináší také možnost tzv. offline režimu. Ten budep použitelný pouze pro neplátce DPH, který nemá více jak dva zaměstnance a jehož obrat za 12 měsíců nepřekročí částku 600 tisíc korun. V takovém případě nebude muset vlastnit elektronickou pokladnu a tržby bude moci zapisovat do formuláře vydaného finančním úřadem. Na offline režim jsme se už podrobněji zaměřili v jednom z našich předchozích článků.

Druhá snížená sazba DPH

V souvislosti se zavedením 3. a 4. vlny EET se počítá se snížením sazby daně z přidané hodnoty pro vybrané produkty a služby. Ta bude nově 10% a týkat se bude například stravovacích služeb, vodného a stočného, knih nebo kadeřnických služeb. Kompletní výčet najdete opět v našem článku věnovanému 3. a 4. vlně EET.

Portál MOJEdaně

Ministerstvo financí opět slibuje nový termín spuštění nového daňového portálu s názvem MOJEdaně. Ten bude sloužit podobně jako elektronické bankovnictví, jen pro daňové poplatníky. Jeho uživatelé díky němu budou moci podávat daňové přiznání v elektronické podobě, uvidí svou historii a budou mít možnost předvyplnění daňového přiznání údaji, které má finanční úřad k dispozici z dřívějška. Více o portálu MOJEdaně, najdete v našem článku. Finanční správa nyní jeho spuštění slibuje na konec roku 2020. Jde ovšem o již několikátý termín a dost možná tak dojde opět k dalšímu odkladu.

Nová výše minimálních záloh

Již od ledna platí nová výše minimálních záloh pro zdravotní a sociální pojištění. U zdravotního pojištění se zvyšuje o 144 Kč měsíčně na 2 352 Kč, u sociálního pak o 156 Kč na 2 544 Kč za měsíc. Myslet by na to měly všechny OSVČ, kterých se platba minimálních záloh týká.

Minimální a zaručená mzda

Další novinka se netýká přímo daní, ale má velký význam pro zaměstnavatele. Od 1. ledna se totiž zvýšila minimální i zaručená mzda. Minimální mzda vzrostla o celých 1 250 Kč na 14 600 Kč a jde tedy o její největší navýšení v historii. Spolu s ní se zvýšila i tzv. zaručená mzda, a to úměrně, v rámci jejích jednotlivých úrovní.

eNeschopenky

Také poslední novinka, kterou v našem článku zmíníme, se netýká daní, ale podnikatelé by na ni měli být již připraveni. Od 1. ledna totiž platí nový systém elektronické agendy pro dočasnou pracovní neschopnost, nazvaný eNeschopenka. Přináší nová pravidla nejen do života lékařů, ale i zaměstnanců a zaměstnavatelů. Připomeňte si, co vše obnáší v našem článku, kde se této problematice podrobněji věnujeme.