Novinky v sociálním a zdravotním pojištění: Buďte připraveni

Nový rok se blíží a s ním i tradiční změny ve výši záloh na sociální a zdravotní pojištění. Od 1. ledna 2019 se však nemění jen minimální zálohy, ale také minimální vyměřovací základ a termíny splatnosti. Část těchto změn se dotkne především OSVČ, některé záležitosti však zasáhnou i podnikatele jako zaměstnavatele. Pojďme se na vše podívat podrobněji.

Obsah

Změny ve zdravotním pojištění

Menší změny se týkají zdravotního pojištění. U něj se od 1. ledna 2019 zvyšuje minimální vyměřovací základ pro výpočet pojištění a tedy i výše minimálních záloh. Ty se odvíjí od průměrné mzdy, kterou stanovuje nařízení vlády 213/2018 Sb. Průměrná mzda za rok 2019 je vypočítána ze všeobecného vyměřovacího základu z údajů za rok 2017 a koeficientu nárůstu za první pololetí roku 2018.

Výše průměrné mzdy za rok 2019 byla stanovena na 32 699 Kč. Samotné sazby zdravotního pojištění zůstávají stejné, minimální záloha u OSVČ tak bude v příštím roce činit 2 208 Kč (vypočítáno jako 1,35 % z poloviny částky 32 699 Kč). Oproti roku 2018 to bude znamenat nárůst o 184 Kč měsíčně.

U zdravotního pojištění zůstává lhůta pro úhradu zálohy stejná jako letos, tedy 8. den následujícího měsíce. Podnikatelé, kteří platí minimální zálohy na zdravotní pojištění, tak budou muset novou výši poprvé uhradit za leden, tedy do 8. února 2019.

Změny v sociálním pojištění

Také při výpočtu minimálních záloh na sociální pojištění se bude od 1. ledna 2019 vycházet z průměrné mzdy 32 699 Kč stanovené výše uvedeným nařízením vlády. Při zachování stejných sazeb pojistného minimální výše zálohy na důchodové pojištění OSVČ vzroste z 2 189 Kč na 2 388 Kč, tedy o 199 Kč měsíčně. To platí v případě, kdy je podnikání vaší hlavní činností. Pokud podnikáte na vedlejší činnost, vzroste vám minimální záloha z 876 Kč na 955 Kč, tedy o 79 Kč měsíčně. Zálohu na pojistné na důchodové pojištění není třeba měnit na přelomu roku, nové zálohy budete odvádět až ve výši vypočtené z přehledu o příjmech a výdajích za rok 2018 (pokud tedy nezačínáte podnikat od ledna 2019, pak pro vás bude okamžitě platit minimální výše záloh).

Změna se dotkne také výše minimální zálohy na dobrovolné nemocenské pojištění, které vzroste z 115 Kč na 138 Kč měsíčně. Zde se vychází z minimálního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění, který se ze současných 5 000 Kč zvyšuje na 6 000 Kč. V případě záloh na nemocenské pojištění musíte narozdíl od důchodového pojištění provést změnu platebního příkazu už na přelomu roku.

Pozor ale na splatnosti záloh, které se u pojistného na nemocenské a důchodové pojištění od roku 2019 mění. Zatímco v letošním roce byly zálohy splatné vždy od 1. do 20. dne následujícího měsíce, od 1. ledna 2019 je bude potřeba uhradit vždy v kalendářním měsíci, ke kterému se pojistné vztahuje. Částka musí být na účtu úřadu připsána nejpozději poslední den daného měsíce.

Tato změna ovšem znamená, že byste v lednu 2019 museli zálohu platit dvakrát – za prosinec 2018 a za leden 2019. Tuto situaci řeší přechodné ustanovení, které určuje, že u důchodového pojištění nemusí být záloha za prosinec 2018 hrazena. Jinými slovy, zálohu uhrazenou v lednu bude úřad považovat za zálohu za leden 2019. Zálohu za prosinec mohou OSVČ uhradit dobrovolně, a to od 21. do 31. prosince 2018.

Na výběr však nemáte v případě nemocenského pojištění. U něj je od 1. do 21. ledna 2019 potřeba zaplatit pojistné za prosinec, a do konce ledna 2019 pak pojistné za leden.

Vyšší minimální vyměřovací základ

Změny se týkají i podnikatelů-zaměstnavatelů. Nově se totiž zvyšuje minimální vyměřovací základ pro odvody sociálního pojištění. Ten se z aktuálních 2 500 Kč od 1. 1. 2019 zvýší na 3 000 Kč. Měsíčního příjmu do výše 2 999 Kč se tedy sociální pojištění týkat nebude. Tato změna se dotkne především tzv. zaměstnání malého rozsahu – tedy většinou dohod o pracovní činnosti a odměn za výkon funkce.

Kromě toho se zvažuje také zvýšení limitu pro odvod pojistného u dohod o provedení práce. Zatímco doteď nebylo z částek do 10 000 Kč měsíčně třeba odvádět zdravotní a sociální pojištění, nyní se mluví o navýšení tohoto limitu na 11 500 Kč. Tato změna ale musí ještě projít celým legislativním procesem a zatím není vůbec jasné, jestli bude schválena.

Máte další dotazy? Kontaktujte nás.