Nový projekt Právo v roušce

Pomáháme všichni společně. Dovolte nám představit nově vzniklý projekt s názvem Právo v roušce, který reaguje na aktuální potřeby fyzických i právnických osob a živnostníků v této nelehké době. Několik advokátních kanceláří a my jako daňoví poradci jsme spojili své síly a společně jsme vytvořili vzory smluv a dokumentů pro řešení náhlých problémů způsobených situací spojenou s koronavirovou karanténou.

Obsah

O projektu Právo v roušce

Na webu pravovrousce.cz jsou zdarma zpřístupněna ta nejpodstatnější doporučení, vzory právních dokumentů a postupy, které jsou pro vás připraveny při stávající krizové situaci. Přehledně a rychle zde naleznete dokumenty vztahující se k obchodním vztahům, pracovnímu právu, daním, náhradám škody, insolvenci a dluhům, veřejným zakázkám nebo zdravotnickému právu. Věříme, že v situaci, ve které je teď náročné se zorientovat, vám budou tyto dokumenty nápomocny.

Opatření Ministerstva financí

Za tým MONEUS jsme garantovali daňovou sekci, kde naleznete všechny podstatné dokumenty reagující na opatření Ministerstva financí ke zmírnění dopadů nastalé situace na daňové poplatníky. Konkrétně se jedná o hromadné prominutí úroků z prodlení, pokut za opožděné přiznání k dani z příjmu právnických i fyzických osob nebo o posun termínu vymáhání povinností spojených s 3. a 4. vlnou EET.

Výběr daní pokračuje

Orgány státní správy budou i nadále fungovat a vybírat daně i přes veškerá opatření Ministerstva financí. Doufáme, že vám dokumenty přiložené v sekci Daně pomohou, pokud se dostanete do situace zapříčiněné pandemií, kdy nebudete schopni své povinnosti plnit.

Přejeme vám především zdraví!

Váš MONEUS