Nový zákon o účetnictví: Co nás čeká?

Ministerstvo financí chystá nový zákon o účetnictví. Návrh věcného záměru nového zákona nyní prochází mezirezortním připomínkovým řízením. Proč se nový zákon chystá a co vše by měl přinést? Pojďme se podívat na to, co o něm už ministerstvo prozradilo a co tedy zatím víme.

Obsah

Moderní zákon pro digitalizovaný svět

Ministryně Alena Schillerová tvrdí, že chce “připravit moderní zákon, který obstojí v současném digitalizovaném světě a bude znamenat zjednodušení a zefektivnění účetnictví”. V tiskovém prohlášení ministerstvo dokonce tvrdí, že by zákon měl brát v potaz nejen mezinárodní trendy, ale i razantní rozvoj informačních a komunikačních technologií v oblasti účetnictví, včetně digitalizace a robotizace účetnictví a jeho procesů.

Co konkrétně si pod tím představit? Že bychom se konečně dočkali doby, kdy nebude potřeba veškeré doklady skladovat v papírové podobě? To zatím bohužel nevíme.

Co se účtování samotného týká, měli bychom zůstat klidní. Ministerstvo údajně nepředpokládá žádné významné změny v zavedených postupech účtování. Co nám tedy zatím prozradilo?

Zrušení hranice 25 milionů korun pro fyzické osoby

Novinky by se měly týkat tzv. mikro a malých účetních jednotek, u nichž by se mělo účetnictví zjednodušit. Konkrétně se zatím mluví o zrušení povinnosti vést podvojné účetnictví pro podnikající fyzické osoby, které překročí hranici 25 milion korun obratu.

Rozšíření použití mezinárodních účetních standardů

Ministerstvo financí by rádo rozšířilo použití mezinárodních účetních standardů při sestavování účetní závěrky. A to v případě vybraných finančních institucí, pojišťoven a bank. Společnosti, které by využívaly mezinárodní účetní standardy a zároveň by je využily i pro stanovení základu daně z příjmu, by mohly mít podle nového zákona nižší administrativní zátěž.

Vymezení základních účetních zásad a významných pojmů

Základní účetní zásady a významné pojmy by měly být nově vymezeny přímo v zákoně o účetnictví. Tento krok by měl podle Ministerstva financí přispět k vyšší právní jistotě účetních jednotek při podávání věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace v účetní závěrce.

A to je všechno?

Ano. Tedy alespoň všechno, co se o připravovaném zákoně dosud ví. Je jisté, že změn a novinek bude mnohem více a ty zmíněné v článku jsou jen jakousi ochutnávkou, kterou může ministerstvo v tuto chvíli prezentovat. Výše zmíněné novinky ale samy o sobě těžko přinesou moderní zákon počítající s digitalizací a robotizací účetnictví. Postupně se tedy budou patrně zveřejňovat další připravované změny a nové zásady. A my vás o nich budeme průběžně informovat.