NSS: Daňové řízení neslouží k trestání podnikatelů

O zásadním rozsudku týkajícím se zadržovacích příkazů, který letos vydal Nejvyšší správní soud (NSS), jsme vás již před časem informovali. Finanční správa podle něj nesmí neoprávněně zadržovat finanční prostředky obchodních společností a podnikatelů. Před několika týdny NSS rozhodl v další kauze týkající se zajišťovacích příkazů. Výsledek? Stejný jako předtím. Soud navíc finanční správu upozornil na to, že daňové řízení nemá sloužit k trestání podnikatelů. Pojďme se ale na celou věc podívat blíže.

Obsah

Kauza Vyrtych

V soudním řízení, které jsme zmiňovali ve výše zmíněném článku, respektive v rozhodnutí soudu, byla podstatná jedna věc: Podle soudu musí finanční správa prostředky zadržené v rámci zajišťovacího příkazu vrátit, pokud soud tento příkaz zruší předtím, než dojde k pravomocnému stanovení daně. Soud stanovil že k tomuto aktu dochází až v momentě, kdy je ukončeno odvolací řízení.

Zajišťovací příkaz není možné vydávat na základě jakékoli nesrovnalosti

V kauze stavební společnosti Naryner Construction NSS potvrdil nejen výše zmíněné, ale také se negativně vyjádřil ke způsobu, jakým finanční správa při vydávání zajišťovacího příkazu postupovala. Soud odmítl, že by mohl být zajišťovací příkaz vydán ihned poté, co byly zjištěny jakékoliv nesrovnalosti v plnění daňových povinností daňového subjektu. Podle něj zde neexistuje důvodná obava, že daň, která bude v budoucnu stanovena, nebude s ohledem na její výši a majetkovou situaci společnosti vymahatelná.

NSS tím připomněl, že cílem zajišťovacího příkazu není okamžitě získat současný majetek společnosti, a tím ukončit její ekonomickou činnost. Naopak by měl zajistit aktiva, která by mohla sloužit k zaplacení daňového dluhu předtím, než ze společnosti finance zmizí. Soud také zdůraznil, že se daňovým řízením nemají podnikatelé trestat, a to ani skrytě.

Příkaz vydaný po třech měsících daňové kontroly

Finanční správa vydala zajišťovací příkazy na Naryner Construction už na konci roku 2016. V té době ve společnosti již třetím měsícem probíhala daňová kontrola. Jako odůvodnění správce daně uvedl, že podnikatel zřejmě nebude schopen prokázat některé obchodní transakce a dojde tak k neuznání deklarovaného nároku na odpočet DPH ve výši 2,3 mil. Kč. Tato daň podle něj měla být obtížně vymahatelná, či dokonce nedobytná.

Samotná daňová kontrola přitom probíhala právě kvůli tomuto odpočtu. Podle finanční správy totiž dodavatel společnosti Naryner Construction nepůsobil důvěryhodně, protože od roku 2013 nezveřejnil účetní závěrky v obchodním rejstříku, komunikoval pouze přes datovou schránku, neuvedl na sebe žádné kontakty a měl sídlo na virtuální adrese. Dle vyjádření svého majitele neměla společnost Naryner Construction navíc zboží nakupované od dodavatele nikdy v držení. Objednával si ho, přejímal a sám platil odběratel. Majitel Naryner Construction měl z formálního přeprodeje zboží 3% provizi a na obchod prý přistoupil kvůli tomu, že odběratelem byl jeho příbuzný.

Rozhodnutí soudu

Krajský soud a později i Nejvyšší správní soud uznaly, že společnost Naryner Construction patrně nedokáže prokázat uskutečnění zdanitelných plnění a tedy že nárok na odpočet DPH nebude uznán. Jak už ale bylo zmíněno výše, NSS zároveň odmítl vydávání zajišťovacího příkazu hned po zjištění nesrovnalostí. Podle něj byly doložené důvody, které by naznačovaly budoucí nedobytnost daně, nedostatečné.

Především majetková analýza společnosti Naryner Construction byla z pohledu soudu chabá. Podle NSS není rozhodující pouze okamžitý stav prostředků daňového subjektu. Naopak je třeba pečlivě zkoumat celkovou ekonomickou situaci a její možný budoucí vývoj. Až na základě toho je možné stanovit, jestli může být výběr daně v budoucnu ohrožen. Ostatně, jak soud uvedl: “V projednávané věci finanční orgány nezjistily, že by docházelo k útlumu činnosti žalobce, že by se výhybal spolupráci s finančními orgány nebo že by byly činěny kroky k účelovému zbavení se majetku. Žalobce naopak svým účetnictvím doložil, že v minulosti dosahoval zisk, který nadto ani nerozdělil svým společníkům, přičemž je pravděpodobné, že zisk bude dosahován i v budoucnosti.”