Odložení splátek úvěrů se týká i podnikatelů

Jedním z dalších opatření, která mají v době krize pomoci spotřebitelům, ale i podnikatelům je možnost odložit splátky úvěrů. Novela ministerstva financí o odkladu splátek úvěrů a hypoték by měla v době koronakrize pomoci snížit riziko masivního nárůstu nesplácených úvěrů a z nich plynoucích insolvencí a exekucí. Jak odložení splátek funguje a kdo si o něj může požádat? Pojďme se na problematiku podívat blíže.

Jaké splátky je možné odložit

O odložení splátek mohou požádat jak spotřebitelé, tak podnikatelé – OSVČ i právnické osoby. Splátky je možné odložit u spotřebitelských, podnikatelských i hypotečních úvěrů. Novela se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry a operativní leasing.

Odložení splátek ovšem není možné u úvěrů sjednaných a čerpaných po 26. březnu 2020. Jen v případě hypotečních úvěrů je možné splácení přerušit i u peněz čerpaných po tomto datu. Ovšem jen za předpokladu, že smlouva o úvěru byla uzavřena již před 26. březnem.

Splátky není možné odložit u úvěrů, u kterých měl dlužník k 26. březnu 2020 zpoždění se splátkou více jak 30 dnů.

Jak odložení splátek funguje

Splátky je možné odložit o 3 nebo 6 měsíců. Dle novely přitom nesmí za odložení splátek banky a úvěrové společnosti účtovat žádné poplatky. Zároveň nehrozí ani záznam v registrech dlužníků. V novele je také popsáno, že by následně nemělo dojít k navýšení měsíční splátky úvěru, ale k navýšení doby splatnosti úvěrů či jinému řešení. Nutno ovšem podotknout, že to bude každá banka patrně řešit individuálně.

Samozřejmě to má háček. Dlužná částka se i nadále úročí a musíte tak počítat s tím, že za odklad splátek v podobě úroků zaplatíte v budoucnu. To platí pro fyzické osoby, právnickým osobám bude u jejich úvěrů pozastaveno pouze splácení jistiny. Úroky bude třeba hradit dál.

Jak o odložení splátek zažádat

O odložení splátek není třeba žádat některou ze státních institucí, stačí se obrátit přímo na úvěrující banku nebo společnost. Dle novely by mělo stačit banku o odkladu splátek pouze informovat a jako důvod odkladu uvést “negativní ekonomický dopad pandemie koronaviru”. Konkrétní důvody není přitom třeba nijak dokazovat. S bankou se pak dohodnete pouze na délce odkladu plateb, tedy na době 3 či 6 měsíců.