Odměna jednatele s.r.o. Daníte ji správně?

Jak správně zdanit odměnu jednatele společnosti s ručením omezeným? Kdy se na ni vztahuje srážková daň a kdy je potřeba odvádět zálohy na sociální pojištění? Na to se podrobněji podíváme v tomto článku.

Obsah

Odměňovat, či neodměňovat. To je, oč tu běží

Funkce jednatele společnosti může být vykonávána buďto bezplatně, tedy bez nároku na odměnu, nebo za úplatu. Bezplatně ji nejčastěji vykonává jednatel, který je zároveň společníkem s.r.o. a výhodnější pro něj může být až výplata podílu na zisku. Pokud se však společnost rozhodne svým jednatelům vyplácet měsíční odměnu, děje se tak na základě smlouvy o výkonu funkce.

Co musí smlouva obsahovat

Smlouva o výkonu funkce jednatele se vždy sjednává písemně a schvaluje ji valná hromada. Obsahuje dohodu o odměně jednatele, a to jak o její základní výši, tak o případných dalších poskytnutých plněních, jako jsou například cestovní náhrady, životní či penzijní pojištění a další benefity. Ve smlouvě se také sjednávají pravidla pro výplatu případných zvláštních odměn.

Na základě této smlouvy tak může jednatel stejně jako zaměstnanci pobírat cestovní náhrady, příspěvek na stravování, dostávat příspěvek na penzijní připojištění či životní pojištění do 50 000 Kč, nebo využívat služební vozidlo pro soukromé účely. V podstatě jde o podobné podmínky jako u pracovního poměru, u smlouvy o výkonu funkce jednatele je ale potřeba je přesně specifikovat a sjednat.

Jak se odměny daní

Jak už logicky vyplývá z výše uvedeného, jednatel se z pohledu daňového práva považuje za zaměstnance a společnost za zaměstnavatele. Na odměnu jednatele se pak nahlíží jako na příjem ze závislé činnosti a stejně tak se i daní. Na odměnu se tedy vztahuje 15% sazba daně z příjmů fyzických osob. Základem daně pro výpočet daňové povinnosti je hrubá mzda (tedy odměna jednatele) navýšená o pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění.

Pokud jednatel u společnosti podepíše prohlášení poplatníka, odvádí za něj společnost zálohy na daň a zároveň mu odečítá slevy a daňové zvýhodnění. Taktéž provádí roční zúčtování, pokud o něj jednatel požádá.

Samozřejmě i odměn jednatele se týká solidární zvýšení daně u měsíčních částek vyšších než 106 444 Kč. Na ně se uplatňuje 7% daňová sazba ze základu daně nad tento limit.

Jak je to se sociálním a zdravotním pojištěním

Stejně jako mzda zaměstnance tak i odměny jednatelů podléhají zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Zdravotnímu pojištění podléhá odměna v jakékoli výši, na částky pod 2 500 Kč měsíčně se ovšem nevztahuje povinnost platit sociální pojištění.

U pojistného na sociální zabezpečení platí maximální vyměřovací základ, u zdravotního pojištění žádný strop neexistuje.

Zdanění daňových nerezidentů

Výše zmíněné se týká i jednatelů, kteří jsou daňovými rezidenty ČR a svou funkci vykonávají pro obchodní korporace – nerezidenty. Pokud je však nerezidentem ČR i samotný jednatel, daní se jeho příjem zvláštní sazbou srážkové daně 15 %.

Na první pohled se výše daně neliší, odlišný je však daňový základ. V případě daňového nerezidenta se daň počítá jen z hrubého příjmu (tedy odměny jednatele).

V případě jednatelů – daňových nerezidentů neplatí ani povinnost odvádět solidární daň. Naopak, pokud příjmy z ČR tvoří 90 % celkových zdanitelných příjmů jednatele, může si v ČR uplatnit slevu na poplatníka i další slevy.

Potřebujete pomoci? Obraťte se na nás