Ondřej Málek: Nejsme pouze účetní

V čem se MONEUS od ostatních společností zabývajících se účetním a daňovým poradenstvím liší? Mnoho lidí daně vnímá jako totéž co účetnictví. Daně však nejsou primárně o číslech, ale o právu. Tak je třeba daňové předpisy číst a vnímat. Jsou živým systémem, který by měl odpovídat potřebám lidí, nikoliv naopak. Nejsme ani tak účetními, jako spíše daňovými odborníky, kteří maximálním způsobem pomáhají klientům. Účetnictví je pak pro takovou pomoc jen podkladem. Přečtěte si rozhovor s jednatelem společnosti MONEUS Ondřejem Málkem. 

Obsah

Proč bych měla jako klient přijít za vámi a ne ke konkurenci? Jaká je přidaná hodnota vašich služeb?

Jde zejména o využití výhod celkem různorodého kolektivu – od účetních po právníky. Nejsme pouze účetní. Například já jsem právník a účetnictví se příliš nevěnuji. Problémy klientů tedy nevnímáme jen jako běžní účetní, ale mnohem komplexněji – z pohledu účetnictví i práva. To nám umožňuje problémům předcházet, byť to samozřejmě nejde vždy. Jsme tak schopni klienty upozornit na problémy nejen v oblasti daní, ale například i obchodního práva.

Jaké konkrétní služby poskytujete svým klientům nejčastěji?

Služby lze rozdělit na dva typy. Na služby pravidelné, kde jde zejména o vedení účetnictví a zpracování daňových tvrzení. Dále jde pak o služby jednorázové, kde jde zejména o řešení daňových sporů (postupů k odstranění pochybností, daňových kontrol) a individuální posouzení složitých situací.

Je vaše práce rutina nebo řešíte spíš operativně různé problémy?

Myslím, že se tato práce rutinou nikdy stát nemůže. Může se zdát, že v daních nemá člověka co nového překvapit, ale je to jako ve všem. Objevují se neustále nové problémy a lidé jsou samozřejmě vymyslet různé věci, které je třeba vyřešit (což platí zejména o trestních aspektech daní). Neustále se tedy setkávám s něčím novým, což mne nutí se nad právní úpravou stále zamýšlet a dále ji studovat.

Čím jste chtěl být, když jste byl malý?

Vždy jsem miloval dobré jídlo, víno a hudbu. Toužil jsem tedy být buď kuchařem, vinařem nebo zpěvákem.

Co vás nasměrovalo vydat se cestou práva?

Myslím, že se tak stalo někdy v kvintě nebo sextě gymnázia, kdy mne nadchla filosofie a další společenské vědy. Dnes jsem velice rád, že jsem šel na osmileté gymnázium, kde nás perfektně připravili pro “klasické” vysokoškolské obory (medicína, právo, přírodní vědy) a dali nám opravdu široký rozhled.

Jakou školu jste vystudoval?

Studoval jsem všeobecné osmileté gymnázium a pak práva na Masarykově univerzitě v Brně. Tam i dnes působím jako doktorand na katedře obchodního práva, kde se věnuji právu obchodních korporací.

Cítíte se být víc právníkem nebo ekonomem?

Cítím se být výhradně právníkem. Ekonomii jsem nestudoval a nedomnívám se, že jí rozumím. Sám se ani příliš nevěnuji účetnictví – ačkoliv jsem schopen z účetnictví číst a hledat v něm chyby, sám se mu nevěnuji.

Jaké osobní předpoklady by měl mít dobrý daňový právník?

To je dost těžká otázka. Nedomnívám se však, že se tento obor v něčem liší od jiných právnických oborů. Pro mne je vždy základem teorie. Právo je ve svém základu výsostně teoretická disciplína, která nemá jen text zákona. Za všemi obory práva (a zejména za těmi klasickými) stojí obrovské množství doktríny, bez které se člověk neobejde. Je tedy třeba velmi dobrá znalost této teorie. K ní se však musí přidat jakýsi právnický cit, který člověka vede k řešení, ačkoliv mnohdy oporu v zákoně nemáme tak zjevnou (nebo ji zatím nevidíme). Konečně by pak měl být perfekcionalista, neboť je to přece jen o detailech a schopnosti si jich všímat.

Co vás na branži a vašem povolání baví nejvíc?

Neustálá možnost a potřeba se vzdělávat a poznávat názory dalších právníků.

Co děláte, když zrovna nepracujete?

Jak už jsem říkal, mám velmi rád jídlo, víno a hudbu. Mnoho času tedy trávím právě jídlem a dobrým vínem.

Jaké jsou vaše pracovní plány pro rok 2019 a co chystá MONEUS nového?

Rád bych se v tomto roce více specializoval. Chci se již dále věnovat výhradně problematice obchodních korporací, a to z pohledu obchodního práva, DPH a daně z příjmu. Společnost MONEUS by v tomto roce měla otevřít stálou kancelář v Praze, neboť jde přece jen o město, kde máme podstatnou část klientů a rádi bychom zde naše aktivity rozšířili.

Děkujeme moc za rozhovor.