Ověřování listin apostilou nově provádí i Notářská komora

Od 1. října 2021 došlo ke změnám v ověřování některých listin pro účely jejich použití v zahraničí. Pro zvýšení komfortu občanů a snížení zátěže Ministerstva spravedlnosti došlo v souvislosti s novelou notářského řádu od 1. října 2021 k přesunu pravomoci k provádění ověřování českých veřejných listin vydaných či ověřených notáři apostilní doložkou z Ministerstva spravedlnosti České republiky na Notářskou komoru České republiky.

Co je to apostila?

Apostilou se rozumí ověřovací doložka, která se připojuje na oficiální listiny a dokumenty. Tato ověřovací doložka prokazuje ověření pravosti podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího použití v zahraničí. Toto ověření je však možné jen pro použití v zemích, které se připojily k tzv. Haagské úmluvě o apostile. U ostatních zemí je třeba provést vyšší ověření cestou superlegalizace.

Jak apostilu získat?

Apostily u listin ověřených či vydaných notáři bude nově vydávat Notářská komora České republiky na svých sedmi regionálních pracovištích, a to v Praze, Brně, Plzni, Ústí nad Labem, Českých Budějovicích, Hradci Králové a Ostravě. Odpadne tak nutnost cestovat za touto službou pouze na jeden úřad do hlavního města. Současně je nadále zachována možnost korespondenčního vydávání.

Na tuto změnu navazuje i novela zákona o správních poplatcích, kterou se mění výše poplatku za ověření listin do zahraničí. Za vydání apostilní doložky bude od 1. 9. 2021 vybírán poplatek ve výši 300 Kč (doposud 100 Kč) a za vyšší ověření ve výši 100 Kč (doposud 30 Kč). Dle Ministerstva spravedlnosti bude zvýšení poplatku vyváženo značnou úsporou času a nákladů, kterou přinese přesun pravomoci na notáře v regionech. Je však třeba připomenout, že toto zvýšení správního poplatku se dotýká i ověření v případech, kdy je třeba provést ověření skrze některé z ministerstev či jinou oprávněnou organizaci.