Paušální daň pro drobné podnikatele: Co na nás chystá Ministerstvo financí?

Ministerstvo financí minulý měsíc oznámilo, že pracuje na nové paušální dani pro OSVČ. Ta by se měla dotknout podnikatelů, jejichž roční příjem nepřesahuje 1 milion korun. Nová daň by pro tyto tzv. drobné podnikatele zcela nahradila platby na sociální a zdravotní pojištění a také daň z příjmu. Opravdu by se jim ale vyplatila? Pojďme se na vše podívat blíže.

Obsah

Nižší byrokratická zátěž

Jednoznačným přínosem nové paušální daně by byl nejspíše úbytek papírování. Předpokládá se, že podnikatelé by už nemuseli podávat daňové přiznání ani přehledy pro zdravotní pojišťovnu a okresní správu sociálního zabezpečení. Mělo by jim tak zůstat více času na podnikání samotné. Ministerstvo financí přitom předpokládá, že by se tato paušální daň mohla vztahovat až na 422 tisíc OSVČ.

Vyplatila by se paušální daň každému?

Podnikatelé by paušální daň hradili měsíčně. V odváděné částce by byly zahrnuty minimální platby pro sociální a zdravotní pojištění platné v příslušném roce a navíc 500 Kč. Letos by tak měsíční platba činila 5 096 Kč, příští rok by se pravděpodobně pohybovala v rozmezí 5 400 Kč – 5 500 Kč, v závislosti na vývoji průměrné mzdy.

Ušetření času na papírování je věc jedna, reálná úspora je ale něco úplně jiného. Ne každému OSVČ by se totiž nová daň musela vyplatit. Záviset bude přitom na mnoha faktorech: od výše příjmu, přes uplatňovaný výdajový paušál až po slevy na dani. Například podnikatelé, kteří uplatňují 80% výdajový paušál a platí minimální zálohy na pojistném, by na nové paušální dani tratili.

Dobrovolná či povinná?

Z oznámených informací zatím není jasné, jestli by byla nová paušální daň povinná či volitelná. Věřme a doufejme ale v druhou možnost. Pokud by byla paušální daň zavedena bez možnosti volby, pro část podnikatelů s nižšími příjmy by mohla být nevýhodná. A ty, kteří si podnikáním jen přivydělávají jako vedlejší činností, by mohla od podnikání odradit úplně.

V případě dobrovolnosti daně je ale na místě připomenout, že možnost paušální daně už dnes podnikatelé mají. Oblíbená u nich ovšem moc není. Zatímco v roce 2017 o ni požádalo 57 podnikatelů, loni jich bylo už jen 53.

A co na to EET?

Pokud jste při slovech o snížení byrokratické zátěže zajásali s představou, že by drobní podnikatelé s paušální daní již nemuseli vést elektronickou evidenci tržeb, musíme vás bohužel vyvést z omylu. Ministerstvo pro podnikatele s příjmy do 1 milionu korun rušit povinnost EET rozhodně nechystá. Podle vyjádření finanční správy “EET představuje účinný nástroj sloužící právě k ověření výše tržeb (tzn. i příjmů nebo obratu) poplatníka a tedy k ověření naplnění základní podmínky pro uplatnění paušální daně”.

Otázek je kolem nové paušální daně celá řada a spíše doufáme, že na ně nebudeme muset hledat odpovědi. Ministerstvo financí by totiž své síly nemělo upínat k neustále novým a novým daňovým režimům, ale ke kompletnímu zjednodušení daňového systému bez množství výjimek a zvláštních ustanovení pro úzké okruhy osob.