Plošný reverse charge je blízko schválení

Evropská komise v červnu schválila žádost českého ministerstva financí. Ta se týkala možnosti využívat všeobecný mechanismus přenesení daňové povinnosti u DPH, kterému se jinak říká plošný reverse charge. Návrh bude nyní projednávat Rada EU, která musí jeho zavedení jednomyslně schválit. Kdy by mohl plošný reverse charge začít platit? A co to bude pro české daňové poplatníky znamenat?

Obsah

Co je to reverse charge

Tzv. režim reverse charge přenáší povinnost přiznat daň z přidané hodnoty z poskytovatele plnění (dodavatele zboží či služby) na jeho příjemce (odběratele). Česko už v tuto chvíli využívá režim reverse charge ve všech odvětvích, kde to stávající legislativa EU povoluje. Pokud Rada EU schválí českou žádost, bude u nás režim reverse charge zaveden plošně pro všechna zdanitelná plnění zboží a služeb v hodnotě vyšší než 17 500 eur (asi 450 000 Kč).

Proč se plošný reverse charge zavádí

Hlavním důvodem pro zavedení režimu plošného reverse charge je snaha o zamezení daňových úniků. Tím, že se povinnost přiznat daň z přidané hodnoty přesouvá z poskytovatele na příjemce plnění se snižuje možnost vzniku tzv. karuselového podvodu. Tak se označují daňové podvody v řetězci, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel zboží neuhradí daň na výstupu, zatímco konečný příjemce plnění na stejnou daň uplatní nárok na odpočet na vstupu. Přenesení daňové povinnosti by podobným praktikám mělo zabránit.

Co musí Česko splnit

Pravidla jasně říkají, že pokud chce členský stát zavést plošný reverse charge, musí mít mezeru DPH (tedy rozdíl mezi teoretickou a skutečně vybranou daňovou povinností) za roku 2014 nejméně 5 % nad mediánem EU. To pro ČR platí, protože u nás byla mezera DPH v roce 2014 ve výši 16,4 %, zatímco evropský medián se pohyboval okolo 10 %. Druhou podmínkou je více jak čtvrtinový podíl karuselových podvodů na celkové mezeře DPH. Členský stát musí navíc prokázat, že jiné kontrolní mechanismy pro potlačení karuselových podvodů nejsou na jeho území dostatečné. I to se české vládě podařilo prokázat.

Co bude dál

Rada EU by měla návrh projednávat už během léta. Pokud projde schválením bez komplikací, chtělo by ministerstvo financí plošný reverse charge do českého daňového řádu zavést od 1. července 2020. Platit by pak měl do 22. června 2022, kdy se podle plánu Evropské komise očekává zavedení nového a definitivního systému pravidel DPH. Reálně se však může stát, že se nový systém nepodaří včas schválit a plošný reverse charge u nás bude platit déle – až do nástupu nového systému.