Poplatek za žádost o navrácení lhůty dočasně prominut

Poplatek za žádost o navrácení lhůty dočasně prominut

Ministryně financí rozhodla o plošném prominutí správního poplatku za přijetí žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav, a to u žádostí podaných od 1. ledna 2021 do 16. srpna 2021. Toto rozhodnutí je reakcí na šíření viru SARS-CoV-2.

O navrácení lhůty v předešlý stav je možné žádat v případě, kdy původní lhůta již uplynula, ale osoba zúčastněná na správě daní nemohla ze závažného důvodu plnit své povinnosti či uplatňovat svá práva. Takovým důvodem může být například hospitalizace. V současné epidemiologické situaci lze předpokládat, že ve větší míře může docházet ke zmeškání lhůta ze strany osob zúčastněných. Za běžných okolností by však jejich žádost o navrácení lhůty v předešlý stav byla zatížena poplatkem ve výši

Rozhodnutí ministryně financí bylo publikováno ve Finančním zpravodaji č. 6/2021.

Tímto postupem je provozovatelům taxislužeb dána možnost požádat o kompenzační bonus, ačkoliv již došlo k uplynutí lhůty pro jeho podání. Taxislužby o kompenzační bonus mohou žádat nově, a to v důsledku změny výkladu pojmu mobilní provozovna. Dříve podaným žádostem tak nebylo vyhověno a možnost o kompenzační bonus požádat se jim otevírá až po uplynutí některých lhůt. Pokud tedy chtějí kompenzační bonus získat v plné výši, mohou tak učinit již jen současně s žádostí o navrácení lhůty v předešlý stav.