Portál MOJE daně a další novinky. Co přinese daňová novela?

Ministerstvo financí nedávno představilo dlouho připravovanou novelu daňového řádu. Největší novinkou, kterou by měla přinést, je portál MOJE daně, který umožní podávat daňová přiznání elektronicky a z pohodlí domova. To ale není jediná výrazná změna, se kterou se na rok 2020 počítá. Pojďme se proto na novelu podívat podrobněji.

MOderní a JEdnoduché daně?

“Moderní a jednoduché”, tato dvě slova se podle ministerstva financí skrývají v názvu portálu MOJE daně. Ve své podstatě by měl daňovým poplatníkům sloužit podobně jako třeba elektronické bankovnictví. Uživatelé portálů budou mít například možnost předvyplnění daňového přiznání údaji, které má finanční úřad již k dispozici z dřívějška. Stejně tak zde daňoví poplatníci uvidí svou historii a především budou moci daňové přiznání podat elektronicky.

Co se legislativy týče, vychází portál MOJE daně z již existující daňové informační schránky (tzv. DIS), kterou dnes využívá pouze malé procento poplatníků a kterou bude rozšiřovat o již zmíněné nové funkce.

K přístupu do portálu budou moci uživatelé využít tři druhy autentizace:

  1. pomocí e-občanky,
  2. prostřednictvím datové schránky, nebo
  3. pomocí údajů přidělených finančním úřadem.

Prodloužená lhůta podání, rychlejší vrácení přeplatku

Daňoví poplatníci, kteří se rozhodnou využít elektronického podání, budou mít několik výhod. Především jim bude automaticky prodloužena lhůta podání o 1 měsíc. V případě, kdy jim v přiznání vyjde přeplatek, ho získají o 15 dní dříve než ti poplatníci, kteří podají přiznání na papíře. Novela také ruší povinnost využívat elektronické formuláře pro ty poplatníky, kteří si datovou schránku založili dobrovolně.

Když se ale řekne “a”, musí se také říci “b”. Novela totiž počítá se zrušením ochranné lhůty pěti pracovních dní, během kterých dosud mohou opozdilci podat daňové přiznání bez toho, aniž by jim hrozila pokuta. Na druhou stranu bude pokutu za opožděné podání daňového přiznání ve výši 0,05 % denně finanční úřad předepisovat až poté, co její výše dosáhne minimálně 500 Kč. Nyní to je 200 Kč.

Změny se dotknou také úroků z prodlení. Podle novely nevzniká poplatníkovi povinnost je uhradit v případě, že u jednoho druhu daně, u jednoho správce daně, za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní nepřesáhnou 200 Kč. Mění se také procentní sazba pro výši úroku z prodlení, která by měla nově odpovídat výši úroku z prodlení podle občanského zákoníku. Zatímco v současnosti jsou úroky stanoveny jako aktuálně vyhlášená repo sazba zvýšená o 14 %, nově by to měla být aktuální repo sazba zvýšená pouze o 8 %.

DIČ dle “vlastního výběru”

Dle novely si budou moci podnikatelé nově zažádat o přidělení tzv. vlastního identifikátoru správce daně, tedy číslo za písmeny CZ. V současnosti k tomu nejčastěji slouží rodné číslo u fyzických osob a IČ u právnických osob. Protože především rodné číslo může být považováno za citlivý údaj, jedná se o vítanou změnu.

Vrácení nadměrných odpočtů DPH

Minulý měsíc jsme psali o přelomovém nálezu Ústavního soudu, podle kterého by finanční správa neměla zadržovat tu část nadměrných odpočtů DPH, která není sporná. A také o tom, jak finanční správa tento nález dosud ignorovala a části nadměrných odpočtů nevyplácí. To by se mělo podle novely v roce 2020 změnit. Nově bude zavedena možnost na základě žádosti poplatníka vrátit část nadměrného odpočtu DPH, u které finanční úřad kontrolu neprovádí. Řešením budou zálohy, které se budou na odpočet DPH poplatníkům vyplácet.

I v případě nadměrných odpočtů by mělo dojít ke změně v úrokových sazbách. Pokud je poplatníkovi vyplácen úrok jako kompenzace za dlouhotrvající zadržení nadměrného odpočtu, je výše úroků v současnosti stanovena jako repo sazba zvýšená o 2 procentní body. Nově by se měly k repo sazbě připočítat 4 procentní body.

Na závěr zmiňme ještě jednu novinku, kterou ministerstvo financí v novele navrhuje a která podnikatele patrně příliš nepotěší. Ve hře je totiž prodloužení lhůty pro vrácení nadměrného odpočtu ze současných 30 na 45 dní.

Foto: www.mojedane.cz