Přiznání k dani z příjmů je možné podat později

Podobně jako loni, přistoupila ministryně financí z důvodu koronavirové krize k faktickému prodloužení termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob. Prozatím o jeden měsíc. V listinné formě ho bude možné podat do 3. května, v elektronické pak do 1. června.

Prakticky prodloužení lhůty spočívá v odpuštění pokuty za opožděné tvrzení daně, kterou je třeba zaplatit v případě pozdního podání daňového přiznání. Stejným způsobem je prominut i úrok z prodlení. Je však nezbytné nové termíny dodržet. V případě, že nedojde k podání daňového přiznání či zaplacení daně v prodloužených termínech, bude se sankce počítat od původního termínu.

Daňové přiznání lze podat více způsoby. Je možné ho odevzdat osobně v listinné podobě na podatelně finančního úřadu, vhozením do sběrného boxů či zaslání poštou. Dále je možné využívat elektronické podání, které navíc přináší delší lhůtu pro jeho podání. Letošní rok je také nově možné podat přiznání přes on-line interaktivní rozhraní MOJE Daně, které má poplatníkům usnadnit komunikaci s finančními úřady. Přihlášení je možné pomocí prostředků eidentity (např. pomocí občanského průkazu s čipem, bankovní identity či mobilního klíče eGovernmentu), prostřednictvím systému datových schránek nebo přidělenými přístupovými údaji.

Poplatníci nadále mohou využívat také odklad termínu pro podání daňového přiznání i splatnosti daně při podání daňového přiznání daňovým poradcem nebo advokátem. Dále je také možné požádat o individuální prodloužení termínu až o 3 měsíce.