Pro koho platí povinnost vést EET v roce 2018?

Povinnost vedení elektronické evidence tržeb platila od loňského roku v rámci tzv. 1. a 2. vlny pro značnou část podnikatelů přijímajících platby v hotovosti a prostřednictvím platebních karet. Během letošního roku se měla tato povinnost rozšířit i na další typy a oblasti podnikání. Od března 2018 se měla v rámci 3. vlny týkat i svobodných povolání a podnikatelů v dopravě či zemědělství, od června 2018 pak v rámci 4. vlny vybraných řemesel a výroby. Na popud poslanců se ale zákonem o EET zabýval Ústavní soud, který svým nálezem koncem loňského roku náběh 3. a 4. vlny zrušil. Co to znamená pro podnikatele?

Obsah

Koho se měla 3. a 4. vlna EET dotknout?

V třetí vlně měla od března letošního roku vzniknout povinnost vést EET například lékařům, právníkům, účetním, zemědělcům, pekařům nebo taxikářům. Do této vlny spadá i prodej na farmářských trzích, servis aut a motorek nebo třeba pojišťovnictví.

Čtvrtá vlna, která je zároveň tou poslední, by měla naběhnout v červnu. Zahrnuje povinnost vést EET pro řemesla, jako je výroba nábytku a hraček, zpracování dřeva a textilu, ale i pro poskytovatele služeb, mezi které patří například elektrikáři, kadeřnice, opraváři či maséři.

Zákon o EET i nadále platí?

Jako celek ano, Ústavní soud totiž rozhodl, že v rozporu s českou ústavou není. Podle většiny ústavních soudců má EET legitimní cíl – tedy účinný výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí.

Co tedy Ústavní soud zrušil?

V prvé řadě zastavil již zmíněný nástup 3. a 4. vlny EET. Ministerstvo financí to vnímá ne jako zrušení, ale jen opoždění nástupu povinnosti vést elektronickou evidenci tržeb pro další okruhy podnikatelů. V současné době chystá novelizaci zákona, pomocí které by měla 3. a 4. vlna začít platit. Vyhlídky na přípravu novely během 2 měsíců jsou z mého pohledu ale až příliš optimistické. Lze tedy dost dobře předpokládat, že se nasazení v březnu, potažmo v červnu nestihne.

Ústavnímu soudu vadilo především to, že může vláda stanovit výjimky z EET v podobě dočasného vyloučení tržeb za určitý typ produktů nebo služeb vládním nařízením. Na místo toho požaduje, aby byly tyto výjimky upraveny paragrafy v samotném zákoně. To musí vláda změnit jeho novelizací. Tím pádem ale přestanou od 1. 1. 2019 platit všechny dosavadní výjimky, které se týkaly například tržeb těžce zrakově postižených nebo předvánočního prodeje kaprů.

Ústavní soud k 1. březnu 2018 navíc zcela zrušil dvě ustanovení. Týkají se plateb kartou na internetu, pro které tedy již povinnost EET platit nebude.

V neposlední řadě Ústavní soud rozhodl o tom, že na účtenkách nově nebude uváděno rodné číslo (jako součást DIČ) podnikatelů fyzických osob.

Kdy tedy začne platit povinnost elektronické evidence tržeb pro podnikatele ze 3. a 4. vlny?

Na tuto otázku vám v tuto chvíli nikdo nedokáže dát jasnou odpověď. Záleží na rychlosti přípravy novelizace zákona a jejího přijetí. Březnový a červnový termín je ale z mého pohledu až příliš optimistický.

Povinnost vést EET pro podnikatele v rámci 1. a 2. vlny zůstává?

Ano, je to tak (kromě již zmíněných online plateb kartou). I když to z mého pohledu není zcela správné. Argumenty, které Ústavní soud použil pro zrušení náběhu 3. a 4. vlny EET, totiž úplně stejně platí i pro 1. a 2. vlnu. Z tohoto pohledu by měl být zákon zrušen jako celek.

Důvod, proč to ale Ústavní soud neudělal, je možná dost prostý. Vystavil by tím totiž stát riziku velkého počtu žalob o náhradu škody, která vznikla podnikatelům v souvislosti s pořízením EET pokladen. A stejně tak výrobcům těchto pokladen, kteří by je neměli už komu prodávat.

A tak povinnost vést EET i nadále platí. Podnikatelé, jichž se měl dotknout 3. a 4. vlna jeho zavádění, si můžou oddychnout. Ale pravděpodobně jen dočasně.

Potřebujete poradit s EET? Obraťte se na nás!