Progresivní daň z nemovitosti: Lék na nedostatek bytů?

Progresivní daň

Především velká česká města mají poslední dobou problém s vysokými cenami bytů a nemovitostí. Podíl na růstu cen mají nejen levnější hypotéky, ale i nedostatek položek na trhu s realitami. Poptávka po bytech v současnosti převyšuje nabídku, nových stavebních projektů nevzniká tolik, kolik je potřeba. Podle Ministerstva pro místní rozvoj by nových staveb přitom mohlo být více, brzdí je ale majitelé pozemků. Právě proto se uvažuje o zavedení progresivní daně z nemovitostí.  

Obsah

Chybí desítky tisíc bytů

Podle odhadů Ministerstva pro místní rozvoj (MMR) v Česku chybí desítky tisíc cenově dostupných bytů. Není to o ovšem o tom, že by scházely zastavitelné plochy. Jen se na nich prostě nestaví. Ministerstvo odhaduje, že by reálné množství vymezených zastavitelných ploch v obcích a městech při plném využití dostačovalo na výstavbu pro téměř 30 milionů dalších obyvatel Česka. Místo těchto ploch se ale staví na orné půdě. Ročně ji tak u nás zanikne více jak 200 hektarů.

Proč jsou plochy nevyužité?

Důvodů může být samozřejmě celá řada. Někteří majitelé mohou pozemek držet spekulativně a čekají na vhodnou nabídku. Jiní si ho mohou šetřit pro potomky, kteří si na něm čase postaví vlastní bydlení. Další na něm třeba mají sad nebo zahrádku a zastavit ji prostě nechtějí. Týká se to ale samozřejmě i podnikatelů a společností, které mají zakoupené pozemky pro další rozšiřování svých prostor. Na všechny tyto subjekty by pak mohla v budoucnu dolehnout progresivní daň z nemovitostí.

Nestavíš? Zaplať

Právě progresivní zdanění by podle navrhovatelů mohlo být lékem na nedostatek bytů. Vyšší daň by měla působit především na spekulanty, kterým by se již pozemek za těchto podmínek držet nevyplatilo. Progresivní daň by se mohla týkat všech vlastníků pozemků, které jsou v rámci územních plánů určeny pro výstavbu, ale nic se na nich nestaví.

Zatím se jedná jen o pouhý návrh a není tak zdaleka jasné, jak a podle čeho by se výše daně vypočítávala. Progresivní daň by mohla zohledňovat intenzitu využití pozemku nebo i budovy, dále to, zda je nemovitost využitá k dlouhodobému či krátkodobému pronájmu a samozřejmě cenu nemovitosti. Ministerstvo se poohlíží i po vzorech v zahraničí. Právě tam jsou nevyužité pozemky ležící v zastavěných částech zatíženy vyšší daní.

Na evidenci se už pracuje

Nový typ daně by znamenal také novou evidenci, která by státu přinesla přehled, kolik podobných pozemků u nás leží a kde přesně se nachází. Na této evidenci už ministerstvo pracuje. Aby vše fungovalo, je potřeba do digitální podoby převést územní plány a propojit je s katastrem nemovitostí. Až poté bude možné nasadit daň. Pokud se na ní tedy politici shodnou.

A nad tím zatím visí opravdu velký dotazník, stejně jako nad výší samotné daně. Pokud by měla být až neúměrně vysoká, mohly by mít pravdu hlasy, které se ozývají s tím, že by podobný zákon narušoval právo osob na nakládání s vlastním majetkem. Spekulanti s pozemky jsou jedna věc, vlastníci, kteří pozemky nechtějí (třeba jen prozatím) zastavět z jiných důvodů, jsou ale něco úplně jiného. Pokud by měla být progresivní daň zavedena, je třeba, aby zákon jasně stanovil, jak mezi těmito skupinami bude rozlišovat. Což ovšem pravděpodobně nebude reálné.