Prominutí DPH na dodání respirátorů

Prominutí DPH na dodání respirátorů

U dodání respirátorů a filtračních polomasek dochází k prominutí daně z přidané hodnoty. Toto rozhodnutí ministryně se vztahuje na období od 3. února 2021 do 3. dubna 2021. Publikováno bylo ve Finančním zpravodaji č. 8/2021.

Osvobození je možné uplatnit u dvou druhů zboží, přičemž každé z nich musí splnit několik podmínek.

V případě filtračních polomasek nebo respirátorů musí být:

  1. výrobcem určeny k ochraně uživatele,
  2. uvedeny na trh v souladu s právními předpisy,
  3. patřit mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425,
  4. splňovat parametry třídy ochrany minimálně FFFP2, KN95 nebo N95 nebo mít stejnou či vyšší filtrační účinnost.

Pokud je výrobek respirátorem bez výdechového ventilu, musí být

  1. výrobcem určený k ochraně uživatele i jeho okolí,
  2. uvedený na trh v souladu s právními předpisy,
  3. patřit mezi osobní ochranné prostředky kategorie III podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425,
  4. zdravotnickým ochranným prostředkem rizikové třídy I podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES nebo podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746.

Osvobození se  tedy nevztahuje mimo jiné na roušky, ať již vyráběné komerčně nebo šité v domácím prostředí a následně dále prodávané.

U plnění, u kterých dochází k prominutí DPH, zůstává zachován nárok na odpočet na vstupu, ale na výstupu nedojde k aplikaci DPH. Zákazník tak tedy již nárok na odpočet daně mít nebude.

Rozhodnutí je svým charakterem obdobné prosincovému prominutí u dodání diagnostických zdravotnických prostředků in vitro pro testování na onemocnění COVID-19 a očkovací látky proti němu. Generální finanční ředitelství k němu i vydalo informaci vysvětlující jeho aplikaci. Lze ji tak použít i jako vodítko pro aplikaci nově vydaného rozhodnutí. Zejména je možné vyjít z doporučení uvádět na daňovém dokladu informaci o prominutí DPH z rozhodnutí ministryně financí. V takovém případě daňový doklad již nemusí obsahovat sazbu DPH ani její výši.