Pronájem nemovitostí: Dotkne se EET i vás?

Pronajímáte nemovitost a nejste si jistí, jestli se vás netýká povinnost vést elektronickou evidenci tržeb? V některých případech a za splnění daných podmínek tomu tak skutečně může být. Záleží především na charakteru a délce pronájmu.

Obsah

Příjmy z nájmu vs. příjmy ze samostatné činnosti

Základní pravidlo je jednoduché. Pokud pronajímáte byt či jinou nemovitost a na základě toho získáváte příjem z nájmu dle § 9 zákona o daních z příjmů, povinnost vést EET se na vás nevztahuje. To ovšem neplatí, pokud má pronájem nemovitosti povahu samostatně výdělečné činnosti a spadá tak pod příjmy ze samostatné činnosti dle § 7 stejného zákona.

Jak ale mezi sebou tyto příjmy odlišit? Mezi základní hlediska patří délka pronájmu a jeho charakter. Obecně lze říci, že nájem nemovitosti je charakteristický tím, že je sjednáván na delší dobu (v řádu měsíců až let), poskytován je primárně za účelem zajištění bytové potřeby nájemce, energie si obvykle obstarává nájemce a stejně tak se stará o běžnou údržbu a drobné opravy nemovitosti. Pronajímatel nájemci k nemovitosti neposkytujete žádné služby navíc. S těmito charakteristikami je pak nájem nemovitosti nabízen i v inzerátu, který běžně obsahuje informaci o ceně nájmu za měsíc.

Charakteristika ubytovacích služeb

Elektronická evidence tržeb se tedy vztahuje pouze k nájmům, které mají charakter samostatně výdělečné činnosti v podobě poskytování ubytovacích služeb. Ať už jde o sezónní pronájem chalupy nebo celoroční nabídku ubytování přes Airbnb, povinnost EET platí i pro ně.

Ubytovací služby se od dlouhodobých nájmů liší tím, že jsou poskytovány na kratší a omezenou dobu (dny, týdny), více různým osobám a pravidelně. Ubytování může být poskytováno např. za účelem rekreace či ubytování pracovníků. Kromě samotného bydlení pronajímatel nad rámce nezbytných služeb poskytuje i služby další, například úklid, výměnu ložního prádla či zabezpečení občerstvení. Nájemce se v těchto případech sám nestará o běžnou úpravu ani o údržby. Tímto způsobem je nemovitost nabízena i v inzerátech, ve kterém je zpravidla uváděna ceny nemovitosti za den či týden pronájmu.

Dá se EET vyvarovat?

Samozřejmě, i v případě kdy krátkodobý pronájem poskytujete v rámci svého podnikání, neznamená to hned, že by se na vás povinnost vést elektronickou evidence tržeb vztahovala zcela automaticky. Bude tomu tak jen v případě, kdy přijímáte tržby v hotovosti. Pokud se rozhodnete se svými zákazníky vše řešit formou bezhotovostních úhrad převodem na účet, nemusíte si s EET dělat starosti.